Over een paar jaar leidt de HvA mogelijk studenten tot imam op

25 september 2023
Beeld:

Unsplash/Masjid Pogung Dalangan

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
25 september 2023

Vanaf 2025 moet het mogelijk worden om een opleiding tot imam te gaan volgen in het hbo. Er zou behoefte zijn aan zo’n opleiding omdat de islamitische gemeenschap binnen Nederland nu te afhankelijk is van imams uit het buitenland. 

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) heeft vandaag een Kamerbrief verstuurd waarin staat dat de Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool IPabo een dergelijke opleiding moeten gaan ontwikkelen. Op welke instelling de opleiding gaat worden aangeboden en hoe, is nog onduidelijk.

 

Maar in de Nederlandse moslimgemeenschap zou er behoefte aan zijn, omdat men nu te afhankelijk is van imams die in het buitenland zijn opgeleid. ‘Hierdoor is er onvoldoende aansluiting bij onze normen en waarden maar ook bij de behoeften van de leefwereld van Nederlandse moslims’, luidt de verklaring van Van Gennip. 

 

Niet voor het eerst

Op het eerste gezicht leest het misschien wat vreemd. Een hbo-opleiding tot imam, te volgen aan de Hogeschool van Amsterdam? Toch is het niet voor het eerst dat er plannen zijn om imams op te leiden in het hbo. Sterker nog, in het verleden gebeurde het al. 

 

Van 2006 tot 2013 bood hogeschool InHolland al een dergelijke hbo-opleiding aan, onder meer om islamitische geestelijken beter te laten integreren in Nederland. Daarna hielden ze er bij die hogeschool mee op, omdat de opleiding te duur werd om mee door te gaan – er was te weinig belangstelling voor. 

 

Opnieuw een poging

Aan de Vrije Universiteit bestaat inmiddels wel een ‘postacademische ambtsopleiding’ tot imam. Nu moet er dus ook weer een hbo-route komen. De VU, HvA en IPabo laten in een statement weten dat er een maatschappelijk belang met de bacheloropleiding is gediend, die moet voorzien ‘in de behoefte aan religieuze professionals die in of met de moskee werken aan het welzijn van jongeren en ouderen, het stimuleren van zelfbewustzijn en sociale cohesie.’ 

 

Het is nog niet in beton gegoten dat de opleiding er ook komt. De onderwijsinstellingen moet eerst maar eens hard maken bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) waarom het werkveld behoefte heeft aan deze opleiding. Bovendien moet de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vervolgens nog bepalen of de opleiding wel aan de wettelijke eisen voldoet om publiek bekostigd te worden. 

 

Zodra dat allemaal op orde is en het proces verder zonder vertraging verloopt, kunnen studenten zich vanaf 2024 gaan inschrijven voor de opleiding. Vanaf studiejaar 2025/26 zouden de eerste imams-in-opleiding dan kunnen beginnen.