Colofon

HvanA is het journalistiek onafhankelijke magazine over en voor de Hogeschool van Amsterdam en wordt uitgegeven door stichting HvanA.

 

Redactieadres

HvanA
Wibauthof 3
1091 DD Amsterdam

 

Postadres

Stichting HvanA
Wibauthof 3
1091 DD Amsterdam

 

Heb je een vraag, opmerking of tip voor de redactie?
Mail naar info@hvana.nl

 

Hoofdredacteur Paul Disco

Redactie Nina Bakker (redacteur), Maja de Goede (redacteur), Pepijn Kouwenberg (video-beeldredacteur), Rosa Tromp (video-/beeldredacteur) & Benne van de Woestijne (eindredacteur)

Columnisten Jacob Eikelboom, Jessica Singh & Lisa Wolkers

 

Ontwerp en web development Verve

Advertenties Adverteerders vinden hier meer informatie. Wilt u in alle hogeschool- en universiteitsbladen adverteren dan is Bureau van Vliet het juiste adres: zandvoort@bureauvanvliet.com

 

Uitgever Stichting HvanA

Bestuur HvanA Sander Nieuwland, Jean Tillie (vz) en vacature studentlid

Redactieraad Hanin Ballan (vz), Laurens van Mulukom & Henrik van de Pol. Mail: info@hvana.nl

De redactieraad en het redactiestatuut waarborgen de onafhankelijkheid van HvanA.

 

Disclaimer
Onze redactie wordt regelmatig benaderd voor het aanpassen van gepubliceerde teksten, het verwijderen van beeld van personen en het weghalen van namen. HvanA verwijdert geen artikelen of delen daarvan van haar site en de gebruikte social media. Dat is in lijn met uitspraken van rechters over het maatschappelijke belang van een compleet en integer online raadpleegbaar archief.

Inhoudelijke aanpassingen doet HvanA wel als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt, kan daar een met redenen omkleed verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie. Alleen schriftelijk gemotiveerde verzoeken, geadresseerd aan info@hvana.nl worden in behandeling genomen.

 

Als je wil dat je niet vindbaar meer bent op internet, dan kun je een verzoek richten aan Google om je gegevens uit de zoekresultaten te laten verwijderen. Dat kan hier: https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=nl

 

Auteursrecht

Op de foto’s en teksten op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.