Colofon

HvanA is het online magazine voor de Hogeschool van Amsterdam en valt onder de onafhankelijke Stichting Folia Civitatis.

 

Redactieadres

Roeterseilandcampus – gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67
1018 XE Amsterdam
020 525 3981

 

Postadres
HvanA
Postbus 15890
1001 NJ Amsterdam

 

Heb je een vraag, opmerking of tip voor de redactie?
Mail naar hvana@hva.nl of bel 020 525 3981. 

 

Hoofdredacteur-directeur Altan Erdogan

Redactie Esra Can (video), Heleen Gorris, Daniël Rommens (coördinator) en Kyrie Stuij (plv. coördinator)

Leerlingredacteuren Andrea Huntjens, Suzan Stekelenburg

Redactiestagiair Tim van den Broek

Secretariaat Stephanie Gude

 

Ontwerp en web development Vruchtvlees

Advertenties Regionale adverteerders - Wouter Breebaart (06-24431287 of wouter@folia.nl) / Landelijke adverteerders - Bureau van Vliet (zandvoort@bureauvanvliet.com)

 

Uitgever Stichting Folia Civitatis

Bestuur Folia Civitatis Hans Amman, Lise Kleijn, Ramon Puras (voorzitter), Freek Rebel, Priscilla Schaap en Marjoleine Zieck

Redactieadviesraad Henrik van de Pol, Mirjam Prenger (voorzitter), Maayke Sterk, Saskia Stoker en Ward Wijndelts (redactieraad@folia.nl)

 

Disclaimer
Onze redactie wordt regelmatig benaderd voor het aanpassen van gepubliceerde teksten, het verwijderen van foto’s van personen en het weghalen van namen uit teksten. In principe verwijdert HvanA geen artikelen of delen daarvan van haar site of van onze oude site. Inhoudelijke aanpassingen doet HvanA alleen als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt kan daar een met redenen omkleed verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie. Alleen schriftelijke verzoeken, geadresseerd aan hvana@hva.nl worden in behandeling genomen.

 

Op de foto’s en teksten op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.