Colofon

HvanA is het journalistieke magazine voor de Hogeschool van Amsterdam en wordt uitgegeven door de stichting HvanA.

 

Redactieadres

HvanA
Wibauthof 1-3
1091 DD Amsterdam

 

Postadres

Stichting HvanA
Wibauthof 1-3
1091 DD Amsterdam

 

Heb je een vraag, opmerking of tip voor de redactie?
Mail naar info@hvana.nl

 

Hoofdredacteur Paul Disco

Redactie Irene Schoenmacker (eindredacteur),  Rosa Tromp (video-/beeldredacteur), Jelle Kusters (video-/beeldredacteur), Maja de Goede (redacteur) & Benne van de Woestijne (redacteur).

Columnisten Jacob Eikelboom, Jordi Frederiks & Julia Kroonen

 

Ontwerp en web development Verve

Advertenties Adverteerders nemen contact op met verkoop@hvana.nl. Wilt u in alle hogeschool- en universiteitwsbladen adverteren dan is Bureau van Vliet het juiste adres (zandvoort@bureauvanvliet.com)

 

Uitgever Stichting HvanA

Bestuur HvanA Elijah Alvares, Sander Nieuwland & Ramon Puras (vz)

Redactieadviesraad Hanin Ballan (vz), Laurens van Mulukom & Henrik van de Pol (redactieraad@hvana.nl)

 

Disclaimer
Onze redactie wordt regelmatig benaderd voor het aanpassen van gepubliceerde teksten, het verwijderen van beeld van personen en het weghalen van namen. In principe verwijdert HvanA geen artikelen of delen daarvan van haar site en de gebruikte social media. Dat is in lijn met jurisprudentie over het maatschappelijke belang van een compleet en integer online raadpleegbaar archief.

Inhoudelijke aanpassingen doet HvanA wel als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt kan daar een met redenen omkleed verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie. Alleen schriftelijk gemotiveerde verzoeken, geadresseerd aan info@hvana.nl worden in behandeling genomen.

 

Op de foto’s en teksten op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.