Huisregels

We hechten veel waarde aan jullie bijdragen en verwelkomen dan ook graag reacties op sociale media.

 

We hanteren wel een aantal spelregels voor reacties:

  • Bijdragen aan een discussie worden door ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar je later spijt van kunt krijgen als je dat zelf niet kunt verwijderen.
  • Houd het beschaafd. Beledig niet en scheld niet.
  • Plaats geen reacties die oproepen tot enige vorm van geweld of intimidatie.
  • Speel niet op de man, ga in op het punt dat de schrijver maakt.
  • Plaats alleen reacties die relevant zijn voor de inhoud van de door ons geplaatste producties, met andere woorden: blijf on-topic.
  • Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij dat met nieuwe argumenten gebeurt.

 

Reacties die in strijd zijn met deze regels kunnen worden verwijderd van onze sociale media.

HvanA behoudt zich het recht voor deze regels later aan te passen en alle reacties op onze site aan te passen en/of te verwijderen.