Veel verzuim en vertrokken collega’s: houdt de HvA haar mensen binnenboord?

19 juni 2023
Beeld:

Daniël Rommens | Het Corry Tendeloohuis

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
19 juni 2023

Wat was er afgelopen jaar met HvA-medewerkers aan de hand? In het vandaag verschenen jaarverslag van 2022 lees je dat het ziekteverzuim naar recordhoogte steeg en opvallend veel mensen hun ontslag namen. Het noopt de HvA tot actie: de hogeschool gaat leidinggevenden trainen en onderzoekt intussen waarom mensen weg willen. 

In het jaar dat de lockdown definitief werd opgeheven en de campusdeuren weer openden, zaten opvallend veel medewerkers van de HvA ziek thuis. Dat valt op te maken uit het jaarverslag van 2022, dat vandaag online is gezet door de hogeschool. 

 

Psychische klachten

Dat het met de mentale gezondheid van veel studenten niet zo goed gaat, las je de afgelopen jaren keer op keer in het nieuws. Maar ook docenten en andere werknemers hebben het sinds de terugkeer naar de campus moeilijk gehad, lijkt het.

 

Gemiddeld zat 6,4 procent van alle HvA-medewerkers gedurende het jaar ziek thuis. Niet zozeer omdat ze de griep hadden door een verminderde weerstand. Volgens de bedrijfsarts ging het namelijk vooral om ‘psychische klachten’, zo staat in het verslag. Ter vergelijking: in heel het hbo, waar in 2022 ook relatief veel mensen zich ziek meldden, lag het verzuim op 5,1 procent.  

Niet eerder is het verzuim onder medewerkers van de HvA zo groot geweest. De afgelopen jaren schommelde het percentage tussen de vier en vijf procent. Wat er in 2022 anders was? In het jaarverslag staat dat ‘herstel van de coronapandemie’ zijn tol eiste bij werknemers. Maar ‘stressbronnen’ bleken ook de werkdruk en alle ‘organisatieveranderingen en onderwijsvernieuwingen’.

 

Dat laatste speelt nog steeds, lijkt het. Afgelopen maand sloeg de deelraad van de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI) nog alarm over de vernieuwing van opleidingen en de ‘impact’ daarvan op het welzijn van studenten en medewerkers. 

Dit staat er nog meer in het Jaarverslag 2022

-  Het studentenaantal van de HvA daalde in 2022 naar 46.928 studenten (-3 %)

 

6.574 studenten haalden in 2022 hun bachelordiploma

 

249 studenten haalden in 2022 een masterdiploma 

 

-  De HvA eindigde 13,2 miljoen euro in de plus

 

-  345 studenten schreven zich in voor een studentenpsycholoog

 

129 meldingen van ongewenst gedrag kwamen binnen bij vertrouwenspersonen

 

-  16 % van de medewerkers had een tijdelijk contract (de HvA streeft naar <14 %)

 

-  Het gasverbruik van de HvA daalde naar 808.056 kuub gas (2021: 1.067.144 kuub)

Wel is het verzuim op de HvA inmiddels weer een beetje gedaald, zo laat een woordvoerder van de hogeschool desgevraagd weten. In het eerste kwartaal van 2023 zat gemiddeld 6,2 procent van de medewerkers ziek thuis. Afgelopen december piekte het ziekteverzuim. 

 

Trainingen voor leidinggevenden

Wat kan en gaat de HvA ertegen doen, is de vraag? Er liggen meerdere plannen klaar, zo meldt de woordvoerder aan HvanA. Die plannen moeten er vooral toe leiden dat psychische problemen en overbelasting bij collega’s eerder worden herkend. 

 

‘We gaan trainingen voor leidinggevenden organiseren op het gebied van verzuim. Zo zal onder andere het voeren van moeilijke gesprekken met hen worden geoefend.’ Een goed gesprek met de leidinggevende zou verzuim kunnen voorkomen, is het idee. Of het misschien wat makkelijker maken voor werknemers om weer aan de slag te gaan. 

‘Leidinggevenden zullen onder andere worden getraind in het voeren van moeilijke gesprekken’

Ook wil de HvA workshops en informatiebijeenkomsten organiseren voor haar medewerkers, over hoe je stress en overbelasting eerder herkent. Het werkplezier van HvA’ers moet in bredere zin meer aandacht krijgen, zoals in het jaarverslag staat. ‘Wij verwachten dat de positieve impact hiervan het komende studiejaar zichtbaar wordt’.

 

Medewerkers gaan weg

Ook opvallend is het grote aantal medewerkers dat er afgelopen jaar voor koos te vertrekken bij de hogeschool. Liefst 290 medewerkers namen in 2022 ontslag. Of dat er veel zijn? In ieder geval een stuk meer dan in de afgelopen tien jaar gebruikelijk was (zie staafdiagram). 

Beeld: HvanA (gemaakt met Miro) | Beëindiging dienstverband op eigen verzoek, de afgelopen tien jaar

Vooral bij de Faculteit Gezondheid (FG), Onderwijs & Opvoeding (FOO), Bewegen, Sport & Voeding (FBSV) en de bestuursstaf van de HvA vertrokken relatief veel mensen. Waarom mensen precies weg willen, heeft de HvA nog niet goed in beeld. De woordvoerder meldt dat er sinds begin dit jaar onderzoek naar hun vertrekmotieven wordt gedaan. 

Blijven de thuisblijvers?

Sinds de campus weer openging, kozen studenten er opvallend vaak voor thuis te blijven. Gebouwen stonden daardoor leger dan na de pandemie was verwacht, meldt het Jaarverslag 2022.

 

Of dat om een tijdelijk effect gaat of echt een blijvende erfenis van corona is, laat de HvA dit jaar onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek worden eind 2023 verwacht. 

‘We zijn sinds begin dit jaar gestart met een uitstroomonderzoek’. Wat er wordt onderzocht? Een selecte groep medewerkers die ontslag neemt, krijgt van de HvA een vragenlijst toegestuurd over de reden van vertrek. ‘We hopen dat dit ons meer inzicht geeft in de redenen om ontslag te nemen. Al speelt de arbeidsmarkt op dit moment ook een rol. In coronatijd zijn veel mensen op hun plek blijven zitten, nu wordt er van alle kanten aan ze getrokken. Het is een landelijke trend dat mensen zich korter binden.’