‘Grote zorgen’ om autonomie van medewerkers in het hoger onderwijs

2 mei 2023
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
2 mei 2023

Medewerkers in het hbo zijn hun werkplezier aan het verliezen, waarschuwt vakbond CNV Onderwijs. In een brief aan de Vereniging Hogescholen stelt de bond dat hogescholen te weinig ruimte geven aan medewerkers om zélf hun werk vorm te geven.

Hogeschoolmedewerkers ervaren daardoor steeds minder autonomie en zeggenschap over hun werk, zo signaleert CNV Onderwijs. ‘Als vakbond maken wij ons daar ernstig zorgen over. Dit heeft namelijk niet alleen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor het welzijn en werkgeluk van deze medewerkers.' 

 

Te veel van bovenaf

De onvrede onder medewerkers zou de afgelopen maanden steeds ‘duidelijker en pregnanter’ zijn geworden. Volgens het CNV zouden docenten zich bijvoorbeeld steeds vaker gepasseerd voelen bij de totstandkoming van werkteams en ook bij recente veranderingen aan het onderwijs, veranderingen die door hogescholen te veel van bovenaf worden doorgevoerd. 

 

De vinger wordt door het CNV dan ook gericht op hogeschoolbesturen: die geven medewerkers te weinig ruimte voor hun eigen inbreng. ‘Het lijkt erop alsof directies van onderwijsinstellingen steeds meer controle willen krijgen op de onderwijsorganisatie’, staat in de brief. ‘Dit resulteert in meer managementlagen en minder autonomie en werkplezier op de werkvloer.’ 

Het werkgeluk is in het geding: een probleem dat bij alle hogescholen speelt, volgens het CNV

Waar baseert het CNV zich precies op? Volgens Luc van Dijk-Wijmenga, mede-opsteller van de brief, is het probleem wijdverspreid in het hbo. ‘Via de enquêtes die we standaard houden kregen we steeds meer signalen binnen dat het werkgeluk in het geding is. Waar dit probleem speelt? Bij alle hogescholen, ook bij de HvA.’ De onvrede zou bovendien niet alleen onder docenten spelen, maar ook bij het ondersteunend personeel. 

 

Onrust

Inderdaad komt de brief niet helemaal uit de lucht vallen. Afgelopen maanden ging het in het hbo meermaals over onderwijsvernieuwingen en over de onrust die daarom binnen hogescholen is ontstaan. 

 

Eind februari rapporteerde de Volkskrant bijvoorbeeld over de onderwijsveranderingen bij Fontys Hogescholen, die op de nodige kritiek van (oud-)docenten kon rekenen. Binnen de HvA voeren opleidingen vergelijkbare veranderingen door, soms tot onvrede van docenten en studenten. Ook HvA-docent Jacob Eikelboom wijdde een column aan deze onrust. 

 

Het CNV wil graag in gesprek met de Vereniging Hogescholen (VH) over haar zorgen. Als oplossing noemt de bond dat medewerkers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid over de inhoud van hun werk moeten krijgen dan nu het geval is. De Vereniging Hogescholen heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de brief.