Commentaar: spreken is zilver, zwijgen is fout

8 november 2022
Beeld:

HvanA

Geplaatst door
Paul Disco
Op
8 november 2022

De HvA wil graag een school zijn met een ondernemende cultuur: openheid, meedoen én elkaar aanspreken. Dat lukt nog niet overal: docenten zijn te voorzichtig in het delen van hun ervaringen.

Het is een van de grootste experimenten van de afgelopen jaren bij de HvA. Al mag het geen experiment heten. Het gebeurt de komende drie jaar bij de opleidingen Creative Business en Communicatie. 

 

Grote opleidingen, het gaat om zo'n tien procent van de HvA. Alle grote onderwijsvernieuwingen zijn hier vanaf 1 september 2022 in een grote sprong voorwaarts ingevoerd. Eigenlijk is niets hetzelfde gebleven, qua studie, werk en organisatie. En, het is mogelijk de toekomst van alle HvA-opleidingen.

 

De eerste acht weken zitten erop: voor de HvanA-redactie reden om eens bij docenten en managers te informeren hoe het verloopt. In alle openheid elkaar aanspreken, in lijn met waar de HvA voor staat. Hoe zit het bijvoorbeeld nu met het skippen van lessen, het maken van huiswerk of de nieuwe intensievere coaching? Hoe ervaren docenten dat?

 

Het blijkt niet eenvoudig daarachter te komen. Want veel docenten die we benaderden, wilden niet meewerken. Moeilijk te bevatten. Wie uit de praktijk weet immers goed hoe de onderwijsverandering werkelijk uitpakt? Vaakst gehoord: ik ben niet de aangewezen persoon om daarover uitspraken te doen. Ongelooflijk. Als dat zo blijft durf ik wel te stellen dat het volstrekt onmogelijk is om met elkaar te leren van dit experiment.

Ongelooflijk: als dit zo blijft, durf ik te stellen dat het onmogelijk wordt om met elkaar te leren van dit experiment

Natuurlijk, we spreken hierover ook met studenten, bestuurders, onderzoekers en de medezeggenschap, waarom laten docenten bij CO+CB dan weinig van zich horen?

 

De Amerikaan Peter Senge, hoogleraar aan het MIT, deed onderzoek naar het leren van organisaties. Hij wees op een paar problemen die het verbeteren van een school in de weg staan. Een daarvan is de gedachte: ‘het managementteam weet alles. Laat de managers het maar uitzoeken.’

 

Maar hoe leer je dan van zaken die op de werkvloer goed of mis gaan? Uiteindelijk zijn het de docenten, samen met de studenten, die rechtstreeks te maken hebben met dit nieuwe onderwijs.

 

Een oud Nederlands gezegde luidt ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’. Soms is het goed om ergens niet over te praten, de dingen voor jezelf te houden. In het geval van het vernieuwen van onderwijs is dat dus echter zeer onverstandig en past bovendien niet bij de cultuur van de HvA.

 

Paul Disco (paul@hvana.nl), hoofdredacteur HvanA