Open brief: ‘HvA moet meer de leiding pakken op inclusie’

9 juli 2020
Beeld:

Linette van Vlodrop | Protestborden bij de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
9 juli 2020

Als de HvA zegt dat diversiteit een speerpunt is, dan moet de hogeschool meer doen voor inclusie. Dat vinden drie leden van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en twee oud-leden. In een open brief manen ze het hogeschoolbestuur tot actie.

De HvA en de CMR spraken zich na de Black Lives Matter-protesten los van elkaar uit tegen racisme. Volgens vijf HvA’ers is dat niet genoeg. En ook de huidige acties die diversiteit en inclusie op de hogeschool moeten vergroten kunnen beter, vinden Agnes Tay, Gerlof Donga, Elias Jonk, Han Boels en Fiona Frank.

 

De HvA’ers roepen het hogeschoolbestuur op om aan de slag te gaan met een aantal punten die ze samen met communitycenter Sesi (Student engagement & Social impact) hebben opgesteld. Daaronder valt onder meer het aannemen van divers personeel in alle lagen van de organisatie, het veiligstellen van de toekomst van Sesi en het bundelen van diversiteitsinitiatieven op de HvA.

 

(In deze podcast praten we door over racisme op de HvA. Dat deden we met bestuursvoorzitter Huib de Jong en diversiteitscoördinator Aliya Çelik. Tekst loopt door onder podcast.)

Een aantal punten lijkt op doelen die de HvA zelf heeft gesteld. Zo moet het percentage medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in 2022 bijna verdubbeld zijn naar 20 procent, worden er in totaal veertig trainees met diverse achtergronden opgeleid tot docent-onderzoeker en werkt de HvA samen met een tussenbedrijf dat organisaties koppelt aan werkzoekenden met een diverse achtergrond.  

‘Het management met wie ik vergader, bestaat alleen uit witte mensen’ 

Volgens Fiona Frank, docent HBO Rechten, kan dat sneller en ambitieuzer. ‘Een van de drie speerpunten van de HvA is diversiteit. Een percentage van 20 procent medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond is nog steeds geen afspiegeling van de studenten op de hogeschool en van Amsterdam. De HvA mag veel meer de leiding pakken op dit onderwerp.’

 

Volgens Frank zal het percentage in ieder geval moeten overeenkomen met het aantal inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond in Amsterdam. Het CBS berekende in 2019 dat dit 35,7 procent was.

Mangement

Vooral een diverse samenstelling in alle lagen van de organisatie is belangrijk, vindt Frank. ‘Ik zit bijvoorbeeld ook in de deelraad van de faculteit Maatschappij & Recht. Als we vergaderen met het management ben ik de enige persoon van kleur. Het management zelf bestaat alleen uit witte mensen.’ 

 

(De hele open brief kun je hieronder lezen. Tekst loopt door onder bief.)

De schrijvers roepen daarnaast op om het bestaan van communitycenter Sesi veilig te stellen. De projectgroep van docenten en studenten en heeft als doel racisme en discriminatie bespreekbaar te maken. Dat gebeurt onder meer met programma’s en activiteiten over diversiteit en inclusie. De community kreeg subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar die loopt in juli 2021 af. De vraag is of de HvA de ondersteuning van het initiatief overneemt.

 

Initiatieven bundelen

Sameha Bouhalhoul van Sesi benadert ook andere projectgroepen die zich richten op inclusie op de hogeschool om te onderzoeken of er een HvA-breed platform kan ontstaan. ‘Diversiteit en inclusie beperkt zich niet tot een faculteit. Naar aanleiding van onze open brief hebben meerdere faculteiten contact opgenomen om te kijken of we er mogelijkheden zijn om al die verschillende initiatieven te bundelen, en daarmee de hele HvA te bedienen.’

Frank is samen met Agnes Tay (docent Bedrijfseconomie) en Han Boels (docent-onderzoeker E-commerce) herkozen voor de CMR. Wat gaan zij zelf doen om die actie waar te maken? ‘Agnes en ik zetten ons in voor een werkgroep diversiteit en inclusie. Ook in de raad wordt er veel over gesproken, maar te weinig gedaan. Door een werkgroep op te richten waar we zelf graag in plaatsnemen, kunnen we aan de slag met actiepunten.’