Mening: In gesprek gaan over racisme is niet genoeg, kom met concrete acties

16 juni 2020
Beeld:

Daniël Rommens | Een bijeenkomst van Floor over diversiteit op de HvA (archiefbeeld)

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
16 juni 2020

Blijf niet eindeloos in gesprek gaan, maar kom met concrete acties om de HvA inclusiever te maken. Die oproep doen de studenten en medewerkers van communitycenter Sesi in een open brief aan alle HvA’ers. ‘Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen.’

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de Black Lives Matter-beweging na aanleiding van de moord op George Floyd in de Verenigde Staten. Deze gebeurtenissen hebben het debat over institutioneel racisme in Nederland op scherp gezet. Veel instituten, organisaties, instellingen, bedrijven en individuen stellen zichzelf en anderen de vraag in hoeverre zij een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. De HvA is daar een van.

 

Zowel studenten als medewerkers voelen op dit moment de urgentie om zich uit te spreken tegen verschillende vormen van racisme in de samenleving en binnen de HvA. Het aankaarten van racisme, het gesprek daarover aangaan en vervolgens bijdragen aan effectieve en structurele verandering is geen makkelijke taak.

‘De HvA heeft al jaren een diverse studentenpopulatie, dus diversiteit is een gegeven’

De HvA is gesitueerd in een superdiverse stad waar zij studenten opleiden om in die omgeving optimaal te kunnen functioneren. De HvA heeft al jaren een diverse studentenpopulatie, dus diversiteit is een gegeven. Er zijn verschillende organisaties en medewerkers binnen de HvA die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor inclusief onderwijs, zoals Platform Inclusie en communitycenter Sesi.

 

Dit doen zij onder andere door het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van inhoudelijke programma’s en het bespreekbaar maken van ongelijkheid en racisme binnen de opleiding. Zij werken hierin samen met studenten en belichten ondervertegenwoordigde perspectieven binnen het onderwijs.

 

Iedereen verantwoordelijk
Toch zien we vaak dat bij het bespreekbaar maken van vraagstukken rondom diversiteit, inclusie, racisme en discriminatie de focus en verantwoordelijkheid daarvoor grotendeels ligt bij studenten en medewerkers van kleur. Zo wordt er van hen verwacht dat zij keer op keer hun pijnlijke ervaringen en situaties met betrekking tot racisme binnen de onderwijsinstelling delen. Dit is volgens ons problematisch.

Het is van groot belang dat iedereen zich hiervoor verantwoordelijk voelt en die verantwoordelijkheid neemt. Het volstaat niet meer om het gesprek erover aan te gaan, te luisteren naar ervaringen en er vervolgens niet structureel mee aan de slag te gaan.

 

Inclusief onderwijs, waarin alle perspectieven belicht en gerepresenteerd worden, is niet alleen belangrijk en noodzakelijk voor studenten en docenten van kleur, maar voor alle studenten en docenten. Het gaat voorbij politieke voorkeuren.

‘De intentie van een inclusieve HvA is er al heel lang, nu is het tijd om daar actief naar te handelen’

Het gaat over mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen; dat alle studenten de ruimte en kans krijgen om te excelleren en dat zij niet meer dagelijks te maken krijgen met microagressies en uitsluiting. Hoe wij als docenten omgaan met onze studenten, onze lessen vormgeven, het curriculum bepalen en onze onderwijsvisie vormgeven, heeft hier direct invloed op.

 

Actie
Om deze structurele veranderingen mogelijk te maken is er in alle lagen van de organisatie aandacht voor nodig. Om een bondgenoot te kunnen zijn en je als – witte – medewerker hard te kunnen maken voor gelijke kansen in het onderwijs heb je begeleiding, handvatten en tijd nodig.

 

Dit is een oproep aan jullie – docenten, managers, decanen en het College van Bestuur – om dit gesprek aan te gaan met je eigen team, studenten en met collega’s die op invloedrijke posities zitten om tot concrete acties te komen. De intentie om bij te dragen aan een inclusieve HvA die de diversiteit van zijn studenten omarmt is er al heel lang, nu is het tijd om daar actief naar te handelen.

 

Dit is een geredigeerde versie van de open brief die communitycenter Sesi (Student engagement & Social impact) aan alle HvA’ers stuurde. De gehele brief is hier te vinden.

 

Wat vind jij hiervan? Deel jouw mening over dit onderwerp op sociale media, of schrijf zelf een opinieartikel (ca. 500 woorden) en stuur die op naar hvana@hva.nl.