Gestrest door je studieschuld? Je bent niet de enige

28 januari 2019
Beeld:

Tim Gouw (cc)

Geplaatst door
Suzanne Wijnker
Op
28 januari 2019

Een studielening raakt je niet alleen in de portemonnee, maar zorgt volgens onderzoek bij veel studenten ook voor psychische problemen.

Hoewel studenten over het algemeen positief zijn over hun leven (gemiddeld een 7,3), zijn lenende studenten vaker extreem vermoeid en emotioneel uitgeput. Dat blijkt uit een enquête onder ruim vijfhonderd hbo- en universitaire studenten van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO).

‘Van de ondervraagden zegt 73 procent hun klachten als gevolg van het leenstelsel te zien’

Het is het eerste landelijke onderzoek dat het verband tussen het leenstelsel en het welzijn van studenten in kaart brengt. Van de ondervraagden zegt 73 procent hun psychische klachten als gevolg van het leenstelsel te zien. Een vijfde is bang voor een burn-out en een kwart geeft zijn financiële situatie een onvoldoende.

 

Daarnaast stellen lenende hbo-studenten hogere eisen aan zichzelf dan lenende  universitaire studenten, maar die laatste groep voelt weer een hogere prestatiedruk van buiten af. De helft van alle ondervraagde studenten voelt de druk om snel af te studeren, maar bij wie leent is de druk nóg hoger. 

 

Studenten geven ook aan van bepaalde sociale activiteiten af te zien vanwege de kosten. Bijna een kwart van de studenten geeft zijn of haar financiële situatie een onvoldoende. Hbo’ers werken vaker naast hun opleiding dan wo’ers om de studiekosten te kunnen betalen. Hoe hoger de lening, hoe meer stress en psychische problemen er worden ervaren volgens dit onderzoek.

 

Niet één oorzaak

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs zegt in een reactie dat de stress die studenten ervaren niet ‘aan één oorzaak zijn toe te schrijven’. Ze wijst erop dat sociale media en de hoge eisen die studenten zichzelf opleggen ook mee spelen.

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet momenteel ook onderzoek naar factoren die leiden tot stress bij studenten. Van Engelshoven wil eerst dit onderzoek afwachten.