Alo’ers blijven altijd doorleren, als het aan Mathieu ligt

18 december 2018
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
18 december 2018

Diploma op zak, kom maar op met die gymzaal vol overactieve kinderen. Toch? Nou, de eerste paar jaar zijn voor afgestudeerde Alo’ers best zwaar. Daarom bedacht docent-onderzoeker Mathieu Voorthijzen het platform LO in Beweging waar gymleraren van elkaar kunnen leren.

Via het platform kunnen oud-studenten van de Alo, maar ook andere leerkrachten die bewegingsonderwijs geven, met elkaar in contact komen. Al sta je voor de klas, je bent zelf nog lang niet uitgeleerd, vindt Mathieu. ‘De eerste drie jaar in het werkveld zijn een flinke uitdaging,’ zegt hij.

 

Waar lopen ze tegenaan, Mathieu?

‘Net als andere leraren die net begonnen zijn, zijn gymleraren na vijf jaar pas echt ingeburgerd in hun vak. Het is bovendien fysiek best zwaar om gymleraar te zijn. Je staat in een zaal vol actieve kinderen, die veel geluid maken. Het is gewoon een zware baan.’

Beeld: Beeld: Daniël Rommens | Mathieu Voorthuijzen

‘Door oud-studenten terug te halen naar de Alo, kunnen in gesprek gaan en kunnen we kijken waar ze precies tegenaan lopen. Als blijkt dat een probleem vaak terugkomt kunnen we een cursus aanbieden om ze daarbij te helpen.’

 

Dus je gaat ze dan weer lesgeven?

‘Nou, wie zegt dat wij dé experts zijn? Misschien zijn juist de gymleraren in de praktijk wel experts op bepaalde vlakken. Zij staan dagelijks voor de klas. We willen de cursussen gezamenlijk aanbieden met het werkveld. Zo kunnen we snel reageren als daar iets leeft.’

 

Zoals wat?

‘Sinds de Wet Passend OnderwijsDoor die wet gaan leerlingen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking naar reguliere scholen en niet naar speciaal onderwijs. heb je in de gymzaal een andere dynamiek. Werken met kinderen die een beperking hebben, levert extra uitdagingen op. Dan moet je kijken naar de didactische methoden die je toepast.’

 

En wat doen jullie daar dan mee?

‘We praten met experts, delen ervaringen en bieden waar nodig bijscholing aan. En als een groot deel van de gymleraren dezelfde problemen tegenkomen, kunnen we zelfs overwegen om het onderwijsprogramma op de Alo daarop aan te passen.’

 

‘Het unieke van LO in Beweging is dat we een online forum hebben. Daar kunnen professionals discussiëren over stellingen die we plaatsen. Iedere oud-Alo’er of leerkracht die bewegingsonderwijs geeft, kan een account aanmaken en meepraten. Maar ook mensen die al veel langer in het vak zitten.’

 

‘De kinderen van nu zijn niet hetzelfde als de kinderen van twintig jaar geleden. Dus de vaardigheden die gymleraren toen hebben geleerd moeten mee veranderen. Het is nodig dat iedereen zich blijft ontwikkelen.’

‘Als scholen de zin van nascholing voor hun docenten zien, dan melden ze zich hopelijk zelf aan’

Gaat het alleen om ervaringen?

‘Nee, het platform staat nu nog in de kinderschoenen, maar we willen het onderzoek dat aan de faculteit gedaan wordt er ook bij betrekken. Sommige onderzoeksprojecten van de HvA leveren resultaten op, waarmee we cursussen kunnen aanbieden.’

 

Hoe heb je dit bedacht?

‘Ik ging een masterstudie doen om mezelf verder te ontwikkelen. Daarvoor moest ik bedenken welk probleem in ons vakgebied ik wilde aanpakken. Het belangrijkste vind ik dat we de verbinding met het werkveld versterken. Mijn opleidingsmanager zag mijn idee voor dit platform en zei toen: “Dit gaan we verder ontwikkelen.”’

 

‘Ik heb dat niet alleen gedaan. Heel veel mensen vanuit de opleiding hebben het helpen opzetten. En het moet ook niet het platform van Mathieu worden, maar van de hele Alo.’

 

Wat kost het eigenlijk om lid te worden?

‘Lid worden is gratis, maar voor de cursussen die we aanbieden moeten in elk geval de kosten gedekt worden. Leraren krijgen van hun werkgevers een scholingsbudget, waarmee ze dit kunnen bekostigen.’

 

‘Nu benaderen we vooral de leraren zelf, maar als scholen de zin van nascholing voor hun docenten zien, dan melden ze zich hopelijk zelf aan.’

 

Meer weten over LO in Beweging? Check de site.