ICT-storing zorgt voor problemen bij organisatie tentamens

6 november 2018
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Heleen Gorris
Op
6 november 2018

Uitgerekend in de tentamenweek werkt het mailsysteem van de tentamen- en onderwijsbureaus van de HvA niet. Informatie over bijvoorbeeld het aantal studenten dat een tentamen komt maken is onzichtbaar.

Sinds maandagmorgen heeft het ICT-systeem Topdesk te maken met een storing. Via Topdesk ontvangen de tentamenorganisatoren van faculteiten verzoeken van studenten, examencommissies en medewerkers.

 

Bijvoorbeeld een vraag om tentamentijdverlenging, een afmelding van een student als een familielid is overleden, of bericht van opleidingen hoeveel studenten een tentamen komen maken. De mails met deze verzoeken zijn onzichtbaar door de storing.

Op de Faculteit Business en Economie zorgt dat voor extra werk omdat al deze verzoeken handmatig opgezocht moeten worden. Teamcoördinator van de tentamenorganisatie Pieter Claeys tweet dat de storing maandagochtend begon, nog steeds niet is opgelost en dat er niet gecommuniceerd wordt over een oplossing. 

‘Vorige week kon een deel van de medewerkers ook niet bij hun e-mails’

Terugkerend probleem

‘De communicatie verdient geen schoonheidsprijs,’ zegt ook Mark van der Horst, voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). En het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met mailboxen. Van der Horst: ‘Ook vorige week kon een deel van de medewerkers van de HvA niet bij hun e-mails.’

 

‘Heel zuur dat de mailboxen uitgerekend in de tentamenweek onbruikbaar zijn,’ zegt ICT-woordvoerder Emilie van Verschuer. Beide problemen komen doordat alle mailboxen worden vernieuwd. Die vernieuwing is te snel gegaan, waardoor nu een deel van de mailboxen niet werkt. Van Verschuer kan niet zeggen wanneer het probleem is opgelost. Ze benadrukt dat alle verzoeken niet verdwenen zijn, maar handmatig opgezocht moeten worden.

 

Voor de CMR zijn de terugkerende ICT-problemen een reden om actie te gaan ondernemen. ‘Wij gaan eind deze week vragen stellen aan het College van Bestuur over de ICT-problemen en de gebrekkige communicatie,’ aldus Van der Horst.