Mening: ‘Er is nog veel winst te behalen, ook met een HvA-boot op Pride’

20 september 2018
Beeld:

iStock | De botenoptocht van Amsterdam Pride in 2017

Geplaatst door
Abdelkader Nassiri
Op
20 september 2018

Er is nog werk aan de winkel als het gaat om de emancipatie van de lhbtq-gemeenschap. Zowel binnen als buiten de muren van de HvA. Een HvA-boot op de Pride kan daarbij helpen, schrijft Abdelkader Nassiri van HvA debatcentrum Floor.

In een opiniestuk noemde collega Pieter Claeys het plan van de werkgroep Diversiteit en Inclusie om deel te nemen aan de Amsterdam Pride ondoordacht. Amsterdam Pride is volgens hem immers een feest geworden van bier zuipen en homo’s kijken, en is uitgegroeid tot drijvend reclameblok voor multinationals. Wat heeft de HvA op zo’n commercieel festijn te zoeken? Het emancipatieproces van de homoseksuele student zou er geen enkele baat bij hebben.

Wat ik tussen de regels door lees, is dat Pieter het gevoel heeft dat hem iets wordt afgenomen

Elk initiatief om diversiteit en inclusie te vieren, onder de aandacht te brengen of ter discussie te stellen is wat mij betreft meer dan welkom op de HvA. Niet omdat het een profileringsfeest is, maar omdat we geloven dat we een reflectie moeten zijn van de wereld buiten de HvA-muren.

 

Dat begint met het erkennen van de verschillen, de waarde van deze verschillen te zien en te werken aan een balans. De HvA-identiteit wordt dan vanzelf de gemene deler, en dan geloof ik dat we allemaal een beetje meer van de HvA gaan houden.  

 

Acceptatie
Voor de duidelijkheid: Gaypride bestaat al een aantal jaar niet meer, juist om het evenement een inclusiever karakter te geven. Diversiteit gaat tenslotte verder dan seksuele oriëntatie. De organisatie wil met de Amsterdam Pride aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van de lhbtq-gemeenschap in het bijzonder. Wat ik tussen de regels door lees, is dat Pieter (en helaas velen met hem) het gevoel heeft dat hem iets wordt afgenomen.

 

(De tekst loopt door onder de afbeelding.)

Beeld: iStock

De discussie over de vercommercialisering van de Pride speelt al langer binnen de lhbtq-gemeenschap, maar de nuance in deze discussie is soms ver te zoeken. Ook ik betrap mezelf op argwaan tegenover sommige deelnemende bedrijven. Gaat het echt om de boodschap of is het een makkelijke manier om je merk te profileren? Dat vraag ik me dan af.

 

Verworven rechten
Toen in 1996 de eerste Canal Parade werd gehouden was het doel de achtergestelde positie van de lhbtq-gemeenschap onder de aandacht te brengen en positieve verandering te bewerkstelligen. Niet zonder resultaat. We kunnen inmiddels trouwen, makkelijker een hypotheek krijgen en onze kinderwens in vervulling laten gaan. Verworven rechten die gelukkig in steeds meer landen erkend worden.

Steun aan diversiteit en commercie kunnen prima samengaan

Natuurlijk, in nog te veel landen is het slecht gesteld met de emancipatie van de lhbtq-community. En ja, het gebeurt nog steeds dat gays slachtoffer zijn van geweld. En ja, in Nederland worden Suit Supply-posters met twee zoenende mannen beklad. En ja, in datzelfde Nederland heeft een op de vijf mensen liever niet dat homo’s hand in hand lopen.

 

Er is dus nog veel winst te behalen, en wat mij betreft zijn alle bondgenoten welkom. Bedrijven die aan Amsterdam Pride deelnemen, kiezen er bewust voor om een statement te maken. Ze geven niet alleen aan dat ze voor gelijkheid en acceptatie van hun eigen lhbtq-gemeenschap staan, maar ook voor de gelijkheid en acceptatie van andere groepen. Dat gun ik de HvA ook.

Dankzij de bijdrage van grote bedrijven kan de Amsterdam Pride worden georganiseerd in de huidige vorm en omvang: een Pride Walk waar meer dan 10.000 mensen aan deelnemen, een Pride Park met allerlei activiteiten, of een Marokkaanse film over homoseksualiteit op het Mercatorplein. Steun aan diversiteit en commercie kunnen prima samengaan.

Deelname van de HvA aan de Amsterdam Pride moet meer zijn dan symboolpolitiek

Deelname van de HvA aan de Amsterdam Pride moet meer zijn dan symboolpolitiek, daar heeft Pieter gelijk in. Het plan voor een HvA-boot is overigens al vier jaar oud. Ooit heb ik dit idee aan een HvA-communicatieadviseur gepitcht en kreeg te horen dat de HvA een hogeschool is voor iedereen en daarom afziet van een eventuele deelname aan de Amsterdam Pride. Op het moment dat je voor iedereen bent, ben je ook voor niemand.

 

Ruimte
De Hogeschool van Amsterdam heeft wat mij betreft een stap in de goede richting gezet door te luisteren en open te staan voor andere inzichten. De werkgroep Diversiteit en Inclusie, maar ook de openstaande vacature voor projectmanager diversiteit en inclusie zijn daar het bewijs van.

 

Mijn ervaring bij het debatcentrum Floor is dat we vaak de ruimte krijgen - en soms de ruimte némen - om gevoelige onderwerpen zoals discriminatie, seksuele diversiteit, toegankelijkheid van het hoger onderwijs, burgerschap en migratie bespreekbaar te maken. Aan het College van Bestuur en de managers zou ik willen vragen om die ruimte ook in de toekomst te bieden. En aan onze studenten en collega’s vraag ik om die te nemen.

 

Abdelkader Nassiri is projectleider bij HvA debatcentrum Floor.

 

Wil je reageren op deze mening, of heb je een ander onderwerp waar je iets over kwijt wil? Schrijf zelf een stuk van 500-700 woorden en stuur het naar ons op. We publiceren regelmatig artikelen van HvA’ers op onze website.