Minder studenten en meer medewerkers stemmen voor medezeggenschap HvA

3 juni 2024
Beeld:

Paul Disco | Promotiemateriaal medezeggenschap

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
3 juni 2024

De opkomst onder HvA-medewerkers voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is weer iets hoger dan het dieptepunt van de vorige verkiezingen: 35,4 procent t.o.v. 27,7 procent. Onder studenten blijft de interesse voor de CMR al lang laag, met nu 2,3 procent opkomst (2023: 4,1 procent).

Student Ibrahim Kayal (Technische Natuurkunde) krijgt de meeste stemmen van studenten: 194. Kayal zit ook in de huidige raad. Er zijn zeven nieuwe studentleden in de centrale raad gekomen.

Bij de medewerkers is Kees Post (programmamanager Kwaliteit & Accreditatie FBE Deeltijdacademie) de grootste stemmentrekker met 260 stemmen. Ook Post zit in de huidige raad.

Opkomstpercentages 2024

Centrale medezeggenschapsraad (CMR)

Studenten: 2,3% (2023: 4,1%)

Medewerkers: 35,4% (2022: 27,7%)

 

Deelraden

Faculteit Business en Economie

Studenten: 1,5% (2023: 2,7%)

Medewerkers: geen verkiezingen (2022: 37,1%)

 

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

Studenten: 3,0% (2023: geen verkiezingen)

Medewerkers: 37,4% (2022: geen verkiezingen)

 

Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Studenten: 1,9% (2023: 4%)

Medewerkers: 53,7% (2022: geen verkiezingen)

 

Faculteit Gezondheid

Studenten: 1,9% (2023: geen verkiezingen)

Medewerkers: geen verkiezingen (2022: geen verkiezingen)

 

Faculteit Maatschappij en Recht

Studenten: geen verkiezingen (2023: geen verkiezingen)

Medewerkers: 37,8% (2022: 35,5%)

 

Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Studenten: geen verkiezingen (2023: geen verkiezingen)

Medewerkers: geen verkiezingen (2022: geen verkiezingen)

 

Faculteit Techniek

Studenten: 2,7% (2023: 5%)

Medewerkers: geen verkiezingen (2022: geen verkiezingen)

 

Deelraad Staven en Diensten

Medewerkers: 31,8% (2022: geen verkiezingen)

 

NB. De opkomst is vergeleken met die van de vorige volledige verkiezingen. Voor studenten was dat 2023, voor medewerkers 2022.

Verkiezingsperiode

Tussen 8 en 24 mei hebben HvA'ers gestemd op kandidaten voor de medezeggenschap. Het betreft verkiezingen op drie niveaus: studenten en medewerkers hebben zich kandidaat gesteld voor de CMR. Daarnaast heeft elke faculteit en elke stafafdeling een deelraad, en bijna elke opleiding heeft een eigen commissie.

 

Bij studenten was ook dit jaar de interesse om te stemmen erg laag. Dat is de afgelopen jaren tussen de twee en drie procent, met als uitschieter 2023: 4,1 procent.

Bij medewerkers was de opkomst van 35,4 procent dit jaar wel hoger dan in 2022, maar nog beduidend lager dan in 2018 (45,3 procent) en 2020 (42,9 procent). Studenten worden voor de periode van één jaar benoemd, voor medewerkers is de verkiezing om de twee jaar.

 

Overigens kon niet overal gestemd worden, omdat er te weinig kandidaten waren. In die gevallen gaan de kandidaten zonder stemming door naar de medezeggenschap.

 

Opleidingscommissies

Verkiezingen bij opleidingscommissies zijn relatief nieuw. Vorig jaar is de Faculteit Maatschappij en Recht ermee begonnen. Dit jaar werd daar één tussentijdse verkiezing gehouden voor de studenten in de opleidingscommissie (OC) Bestuurskunde. Want alleen voor OC's met vacatures worden nieuwe kandidaten gezocht. Pas als er meer kandidaten zijn dan zetels, volgen verkiezingen.

 

Nieuw dit jaar waren de zes verkiezingen voor OC's bij de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.

 

Onderzoek ISO

De HvA is geen uitzondering als het gaat om lage opkomst. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) laat elke twee jaar onderzoek doen onder studenten en medewerkers bij opleidingscommissies, faculteitsraden en centrale medezeggenschapsraden.

 

Bij hogescholen geeft twintig tot dertig procent aan dat men moeite heeft om studentkandidaten te vinden. Bij personeel gaat dat wat makkelijker, al heeft circa 15 procent daar ook problemen mee. Het aantal stemmers voor medezeggenschap is laag, soms slechts een paar procent. Zoals bij de HvA.