Nieuwtje: aantal kandidaten voor medezeggenschap blijft relatief laag

11 april 2024
Beeld:

Freepik

Geplaatst door
Paul Disco
Op
11 april 2024

Begin dit jaar voerde de HvA campagne om studenten te motiveren als ‘impactmaker’ in de medezeggenschap. Toch blijft de interesse onder HvA’ers om mee te denken over het onderwijs relatief laag. Ten opzichte van vorig jaar valt er wel net wat meer te kiezen.

Vanaf woensdag 8 mei 2024 kan iedereen op de HvA weer een stem uitbrengen op kandidaten voor de medezeggenschap. Het gaat om verkiezingen op drie niveaus: studenten en medewerkers hebben zich aangemeld als kandidaat voor de centrale medezeggenschapsraad (cmr), elke faculteit en de stafafdelingen hebben een deelraad en bijna elke opleiding heeft een commissie.

 

Influencers

De HvA voerde dit voorjaar campagne om kandidaten te werven voor medezeggenschap. Met flyers, posters en op de beeldschermen met de oproep om ‘influencer’ of ‘impactmaker’ te worden. De campagne was met name gericht op studenten. 

Verkiezingen of niet? De deelraden

Op basis van de voorlopige kieslijst is het aannemelijk dat er voor de deelraden van onderstaande faculteiten verkiezingen zullen worden gehouden.

 

- Voor medewerkers én studenten: Faculteit Business & Economie (FBE), Faculteit Bewegen, Sport & Voeding (FBSV) en de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI). 

- Voor studenten: Faculteit Gezondheid (FG) en Faculteit Techniek (FT)

- Voor medewerkers: Faculteit Maatschappij en Recht (FMR)

- Geen verkiezingen: Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO)

Of dat zijn vruchten heeft afgeworpen? Tot nu toe hebben 150 studenten zich voor de centrale medezeggenschapsraad en deelraden aangemeld. Dat zijn er net iets meer dan vorig jaar: toen ging het om 125 studenten.

 

Op een totaal van 47.000 studenten blijft de belangstelling natuurlijk wel laag. Net als vorig jaar zijn er voor verschillende faculteiten niet genoeg kandidaten die zich hebben aangemeld (zie kader). Let wel: het gaat hier om een voorlopige kieslijst. De ervaring leert dat er de komende weken nog een aantal studenten afvallen. Bovendien hebben studenten zich voor meerdere commissies aangemeld, dus is het beeld enigszins vertekend. 

 

Centrale medezeggenschap en deelraden

Voor de centrale medezeggenschap hebben zich in ieder geval wel genoeg kandidaten aangemeld. Daar valt straks echt wat te kiezen: voor de twaalf studentenzetels staan op de voorlopige kieslijst 66 kandidaten, iets meer dan vorig jaar. Medewerkers hebben in deze raad ook twaalf zetels. Hiervoor zijn 29 kandidaten.

 

Ook voor de deelraden zijn er meer verkiezingen die dit jaar doorgaan, maar dat komt vooral door de dalende studentaantallen bij sommige faculteiten (FBE, FDMCI). Hoe minder studenten per faculteit, hoe minder zetels er te verdelen zijn. 

 

Voor de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) zijn op dit moment precies genoeg kandidaten voor het aantal beschikbare zetels. Zij kunnen dus automatisch benoemd worden per 1 september 2024. Als er minder kandidaten zijn dan zetels vinden er geen verkiezingen plaats, maar krijgen de kandidaten automatisch een zetel.

 

Opleidingscommissies

En de opleidingscommissies, waar studenten en medewerkers gaan meedenken over de koers van hun eigen opleiding? Alleen bij FMR en FDMCI kun je voor een aantal opleidingen stemmen. Bij welke opleidingen gestemd mag worden, is nog niet helemaal duidelijk, omdat het gaat om een voorlopige kandidatenlijst.

 

Bij de andere faculteiten zijn er in elk geval geen verkiezingen: de leden van de opleidingscommissie worden er benoemd. In principe schrijft de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor dat voor elke opleidingscommissie verkiezingen moeten zijn, maar daar kan elk jaar van worden afgeweken.

De voorlopige kandidatenlijst voor de centrale medezeggenschapsraad en faculteitsdeelraden vind je hier (inloggen met je HvA-account). De verkiezingen beginnen 8 mei en duren tot en met 24 mei, waarna bekend wordt wie een zetel in de medezeggenschapsraden heeft. 

 

15 april is er een ‘mini-congres’ over de medezeggenschap in Floor, het culturele centrum van de HvA.