Nieuwtje: dit voorjaar ook stemmen voor opleidingscommissies bij FDMCI

4 maart 2024
Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
4 maart 2024

In mei kunnen studenten en medewerkers van de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI) stemmen op wie hen vertegenwoordigt in de opleidingscommissies (OC). Dat is nieuw, want tot nu toe werden leden van deze commissies benoemd.

Vorig jaar startte de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) al met een proef voor verkiezingen voor de opleidingscommissies. Dat wordt dit jaar daar voortgezet. Dat betekent dat er straks bij twee faculteiten gestemd kan worden voor de deelraden van de faculteit, de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), én voor de opleidingscommissies. Bij FDMCI gaat het alleen om de bacheloropleidingen HBO-ICT (voltijd of deeltijd), CO+CB (voltijd), AMFI en CMD. Dus voor de masteropleidingen en associate degrees zijn er geen verkiezingen.

 

Het idee achter verkiezingen voor de OC is dat ze democratischer zijn en dat gekozen studenten en docenten hun opleiding beter kunnen vertegenwoordigen. De opleidingscommissies bestaan uit studenten en docenten die met elkaar overleggen over de inhoud, studielast en toetsing van hun opleiding. Zij hebben bij de opleidingsmanager inspraak op de kwaliteit van de opleiding.

 

De termijn voor studenten en medewerkers om zich kandidaat te stellen voor medezeggenschap start vandaag en eindigt 2 april. Studenten worden benoemd voor een periode van één jaar, medewerkers voor een termijn van twee jaar. Deze regel geldt voor alle medezeggenschapsgroepen.

De uitslag van alle verkiezingen wordt bekendgemaakt op 30 mei 2024.