Nieuwtje: ‘Studenten met functiebeperking ervaren vaak te weinig steun’

16 november 2023
Beeld:

Esra Can

Geplaatst door
Imran Ahayetan
Op
16 november 2023

Hoger onderwijsinstellingen doen nog te weinig voor studenten met een functiebeperking. Zo oordeelt het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) in een rapport over de inclusiviteit van het hoger onderwijs, dat vandaag wordt gepresenteerd. 

Liefst 38 procent van de studenten in Nederland zou een functiebeperking hebben. Een grote groep studenten, waarbij het om van alles kan gaan, zoals dyslexie, ADHD, autisme of bijvoorbeeld een visuele of fysieke beperking. 

 

Onderwijsinstellingen hebben steeds meer aandacht voor studenten die met zo’n soort beperking te dealen hebben. Toch ervaart bijna de helft (45 procent) nog steeds ‘veel tot heel veel belemmeringen’ bij het studeren. Dat staat in de Staat van Inclusief Onderwijs, een nieuw onderzoek van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO).

 

De intentie is er

Inclusief onderwijs, onderwijs waarin ook studenten met een functiebeperking goed meekomen, krijgt ‘steeds vaker een plek’ in de beleidsplannen van instellingen, concludeert ECIO. Veel instellingen, zoals de HvA, hebben bijvoorbeeld een ‘intentieverklaring’ getekend om studenten met een functiebeperking beter te ondersteunen (zie kader).

VN-verdrag Handicap

In 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag Handicap over de rechten van personen met een beperking. Dit verdrag moet (onder meer) garanderen dat zulke mensen gelijke onderwijskansen hebben. 

 

De HvA heeft zich – net als veel andere hoger onderwijsinstellingen – aan die doelstelling verbonden door deze zomer een ‘intentieverklaring’ te tekenen. Daarmee geven ze aan het onderwijs en toetsen toegankelijker te willen maken voor mensen met een beperking.

Toch zullen ze nog ‘flinke stappen’ moeten zetten, vindt ECIO. Vooral studenten met een psychische aandoening of ADHD zouden in het hbo en wo vaak op problemen stuiten. De onderzoekers noemen allerlei verschillende zaken die vaak nog niet goed geregeld zouden zijn. In brede zin spelen instellingen gewoonweg nog niet goed genoeg in op de specifieke ondersteuningsvragen die studenten hebben. 

 

Gebouwen zijn bijvoorbeeld te vaak niet rolstoeltoegankelijk, powerpoints niet goed leesbaar, lessen niet altijd digitaal te volgen. Docenten hebben überhaupt vaak niet de tijd en kennis in huis om hun lessen echt inclusief te maken. Een probleem is ook dat de informatievoorziening niet op orde is. Een derde van de studenten met een beperking zou niet op de hoogte zijn van alternatieve toetsvoorzieningen, bijvoorbeeld.

 

De aanbevelingen van ECIO? Er moet een landelijke norm komen waarin wordt afgesproken welke basisondersteuningen in ieder geval geregeld moeten zijn. Ook moet meer een beroep worden gedaan op studenten met een functiebeperking, die als ervaringsdeskundigen zélf het best in kaart kunnen brengen wat de knelpunten zijn.