Ook de HvA heeft te maken met fors tekort op de begroting voor 2024

31 oktober 2023
Beeld:

Pexels

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
31 oktober 2023

Net als veel andere onderwijsinstellingen heeft de HvA te maken met een groot tekort op de begroting voor 2024. Een cocktail van gestegen inflatie, tegenvallende studentaantallen en een lagere Rijksbijdrage maakt dat de HvA miljoenen euro’s minder te besteden heeft. 

De HvA zal dus ‘de uitgaven moeten aanpassen’, zo valt te lezen in een bericht dat de hogeschool intern heeft verspreid onder medewerkers. Lees: bezuinigingen zijn op komst. Om hoeveel geld het precies gaat, daarover doet de HvA nog geen uitspraken.

 

De begroting is dan ook nog niet definitief. Zo moet onder meer de Centrale Medezeggenschapsraad nog goedkeuring geven. Duidelijk is wel dat een aantal faculteiten, zoals de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie en de Faculteit Business & Economie, op de conceptbegroting tegen een tekort van miljoenen euro’s aanloopt.

 

Minder geld in het laatje

Hoe dat komt? Verschillende oorzaken. Het gaat om een cocktail van ontwikkelingen die maken dat de HvA extra geld kwijt is of juist misloopt. Ten eerste speelt de gestegen inflatie een rol. Denk aan de energiekosten voor het verwarmen van de panden. En voor de Faculteit Bewegen, Sport & Voeding zijn bijvoorbeeld de kosten van het huren van sporthallen gestegen.

 

Fundamenteler lijkt het teruglopende studentenaantal. Ieder jaar ontvangt de HvA een Rijksbijdrage van de overheid, op basis van het aantal verwachte studenten. Voor de komende studiejaren daalt die bijdrage, omdat er wordt gerekend op minder studenten die zich aan de HvA zullen inschrijven. 

Bovendien schreven veel studenten zich dit jaar uit. Ongeveer tweeduizend studenten die vorig jaar nog onderwijs volgden aan de HvA, kwamen dit jaar niet meer terug. De HvA loopt daardoor veel collegegeld mis. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar waarom zo veel studenten zich hebben uitgeschreven, zo valt te lezen in het bericht.

 

Niet alleen de HvA

Op welke functies, afdelingen of opleidingen bezuinigd wordt, is nog niet in beton gegoten. Het zou ook kunnen dat de HvA in de eigen reserves tast om tekorten te dichten. Dat wordt allemaal pas duidelijk zodra de Centrale Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht hun akkoord hebben gegeven op de begroting, die eind december definitief wordt. 

 

Andere onderwijsinstellingen hebben er trouwens ook mee te maken. Zoals de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Bij deze instellingen speelt ook de loonstijging in de nieuwe cao een rol, melden de betreffende hoger onderwijsmedia.