Droombaan: Milan wil als wethouder wat terugdoen voor de maatschappij

15 maart 2023
Geplaatst door
Paul Disco
Op
15 maart 2023

Wat wil je later worden? Die vraag leek als kind nog ver weg, maar straks ga je toch echt aan de slag. In Droombaan spreken we studenten over hun ambities. Deze keer: Milan Frisart (21), die graag als wethouder een stem wil geven aan mensen die hulp nodig hebben.

Hoi Milan, wat is jouw droombaan?

‘Dat verschilde wel de afgelopen jaren, maar nu is het mijn droombaan om wethouder te zijn in een stad. Waar ik me als wethouder precies voor wil inzetten, weet ik nog niet. Het onderwijs lijkt me een mooie portefeuille. Ik weet bijvoorbeeld hoe belangrijk goede voorzieningen daar zijn, of waarom het belangrijk is met kleine klassen te werken, zodat kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Of vervoer voor kinderen die speciaal onderwijs volgen, daar heb je veel aan.’

 

‘In 2022 stond ik al op de kieslijst voor de VVD. Verder heb ik ervaring opgedaan in de centrale medezeggenschapsraad van de HvA en zit ik nu in de deelraad van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI). Ik ervaar het als leuk en nuttig. Ik wil straks een baan die op vergelijkbare wijze betekenis heeft. Opkomen voor een belangrijke portefeuille als het onderwijs lijkt me uitdagend: hoe maak je begrijpelijk beleid over een complex onderwerp? Ik houd ervan bij zulke complexe vraagstukken voor draagvlak te zorgen en vervolgens beleid uit te voeren.’

CV

Naam: Milan Frisart 

Leeftijd: 21

Studie: HBO-ICT (jaar 3)

Werkervaring: Cyberconsultant, ethisch hacker, communicatie voor de VVD in Velsen

Hobby’s: Boeken lezen en abstract schilderen

Uniek kenmerk: Er zit een docent in me, ik wil altijd mensen aan het denken zetten.

Hoe zie je je wethouderschap voor je?

‘Als wethouder ben ik degene die beleid maakt en uitlegt waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn. Dat lijkt me erg leuk. Laat mij maar presenteren en uitleggen hoe we tot een bepaalde beslissing zijn gekomen. Al begint het voor mij altijd met peilen wat er leeft door met mensen te praten en goed te observeren.’

 

‘Een voorbeeldje: wat mij opvalt in het basisonderwijs, is dat het fijn is als je extra aandacht krijgt als kind in een aparte groep. Maar in het hoger onderwijs op de HvA zie ik dat het juist fijn is dat je met iedereen les hebt, zonder speciale klasjes. Op de HvA is de klas meer de spiegel van de maatschappij, en toch ook begrip voor mensen in een speciale situatie. Het lijken misschien kleine dingen, maar door oog te houden voor zulke dingen krijg je beter beleid.’

Beeld: HvanA | Milan Frisart

Sinds wanneer heb je deze droom?

‘Dat wil ik al sinds ik superjong was, eigenlijk al toen ik op de basisschool zat. Ik wilde niet per se wethouder worden, ik bedoel meer dat ik altijd mensen om me heen wilde helpen en het gesprek wilde aangaan. Als je jong bent win je het eigenlijk nooit van volwassenen in een gesprek. Maar ik krijg er al van jongs af aan energie van om de boel goed onder woorden te brengen.’

 

Waarom ben juist jij geschikt voor deze baan?

‘Omdat ik er goed in ben de rust te bewaren. Je zal mij niet snel een overhaaste beslissing zien maken, ik houd van weloverwogen. Complexe zaken ontleden, uitdenken en aanpakken, dat doe ik graag. Daarom volg ik ook de opleiding cybersecurity.'

 

‘Ik wil altijd mezelf ontwikkelen en krijg daar ook de kansen voor bij mij studie. Wat terugdoen voor de maatschappij vind ik dan ook eigenlijk niet meer dan normaal. Wel probeer ik nog te zoeken naar een balans tussen emotie en ratio. Ik vind gevoel namelijk ook belangrijk.’

‘Ik wil ervoor waken dat ik in een bubbel terechtkom, en niet meer met de mensen spreek over wie ik beslis’

Je studeert Cyber Security. Denk je dat je iets aan die studie gaat hebben voor deze baan?

‘Goeie vraag. Ik denk dat je bij mijn opleiding leert zeer impactvolle beslissingen te maken en daarmee om te gaan. Dat moet ik straks als wethouder ook doen. Bij de opleiding Cyber Security gaat het vooral om veiligheid en geld: maak je de verkeerde beslissing, dan heeft dat grote gevolgen voor een bedrijf. Het beleid dat je maakt, moet je dan ook goed kunnen uitleggen en verantwoorden. Zonder draagvlak om je heen werkt het niet. Dat is voor een wethouder precies zo.’

 

Waar zit voor jou de uitdaging?

‘Het is toch vooral veel ervaring opdoen. Al denk ik wel dat ik ervoor moet waken dat ik in een soort bubbel terechtkom. Dat ik wel veel ervaring opdoe, maar te weinig met de mensen spreek over wie ik beslis. Daarnaast is het een politieke baan, waarin vaak niet alles loopt zoals je hoopt. Ik moet in deze baan dus steeds proberen te achterhalen of een maatregel wel de juiste impact heeft. Het is nooit af.’