Niels Nanning, nieuwe voorzitter van de CMR: ‘We moeten beter communiceren’

14 oktober 2022
Beeld:

Maja de Goede | Niels Nanning

Geplaatst door
Maja de Goede
Op
14 oktober 2022

HvA-medewerker Niels Nanning is per september aangesteld als nieuwe voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad. Voor welke onderwerpen maakt hij zich hard en hoe gaat hij ervoor zorgen dat de raad meer gaat leven onder studenten?

Wat is dat, de centrale medezeggenschapsraad (CMR)? Veel studenten hebben er nog nooit van gehoord of zijn niet geïnteresseerd in ‘hogeschoolpolitiek’. Bij de CMR-verkiezingen voor de zomer was de opkomst onder studenten én onder medewerkers ‘dramatisch’ laag.

Wat doet de CMR?

De centrale medezeggenschapsraad bestaat uit 12 studenten en 12 medewerkers. Zij kunnen advies geven over beleid, initiatieven aandragen en besluiten (die het College van Bestuur neemt) toetsen aan wet- en regelgeving. ‘En ook aan dat wat wij als hogeschool belangrijk vinden’, aldus Nanning.

 

Studenten en medewerkers zitten meestal twee jaar in de raad, tenzij ze na een jaar besluiten om hun plekje af te staan, vanwege studieverplichtingen, bijvoorbeeld. 

Aan de nieuwe voorzitter Niels Nanning de taak om de raad meer naamsbekendheid te geven. Want dat is nodig volgens hem: ‘Het is belangrijk dat elke HvA’er ons kan vinden’, zegt Nanning in het Muller-Lulofshuis. ‘Wij hebben de taak ons te verantwoorden.’ 

 

Maar waarom? Wat voor onderwerpen behandelen jullie dan bij de CMR die zo belangrijk zijn voor HvA-studenten?

‘Het is soms wat abstract, omdat de CMR gaat over grote onderwerpen als onderwijs- en examenregelingen. Daardoor is het voor veel studenten een ver-van-hun-bed-show. Zaken waar studenten direct tegenaanlopen worden vaak al behandeld door de opleidingscommissie of een deelraad. Maar wij hebben het bijvoorbeeld over grotere onderwerpen als het collegetarief: hoe duur is het om te studeren? Ook denken we na over de ontwikkeling van masters op hbo-niveau, diversiteit en inclusie of bijvoorbeeld de HvA-gebouwen.’  

‘Kom een keer naar onze vergadering: die zijn gewoon openbaar’

Wat staat er nu op jullie agenda?

‘We hebben het momenteel over de inflatie en het effect daarvan op het collegegeld. Het College van Bestuur zegt heel mooi “we gaan niet mee met de inflatie”, en pleit voor een prijsplafond. Maar dat betekent wel dat we volgend jaar als instelling minder geld hebben. Het is fijn dat er gedacht wordt aan de portemonnee van de student, maar hoe lossen we de gaten in de begroting op? Daar denken we nu over na.’

 

‘Waar we het momenteel ook over hebben is onze veiligheid. Wat kunnen we doen om digitaal veilig te zijn, maar ook fysiek? Begin september kwam een medewerker van de Vrije Universiteit om het leven doordat hij in het nieuwe onderwijsgebouw van grote hoogte naar beneden viel. Aangezien ons Jakoba Mulderhuis lijkt op dit gebouw, hebben we het over maatregelen die wij zelf als hogeschool kunnen nemen om dit te voorkomen.’

 

Heeft de CMR al iets gerealiseerd waar jij als voorzitter trots op bent?

‘We zijn dit termijn natuurlijk net begonnen, maar wat nu gerealiseerd wordt is de studentenombudsfunctionaris. Vorige termijn kwamen we erachter dat wanneer je als student ergens mee zit, je alleen terecht kunt bij een vertrouwenspersoon. Maar wat als de student in een conflict belandt met deze persoon? Dan kan hij of zij binnenkort aankloppen bij de studentenombudsfunctionaris.’

 

De opkomst bij de CMR-verkiezingen was al laag, maar werd de laatste jaren steeds lager. Hoe gaan jullie het tij keren?

‘Dat is inderdaad een probleem. We zullen moeten investeren in de verkiezingen voor de CMR. Maar dat vind ik ook een taak voor de communicatieafdeling van de HvA. Het zou helpen als zij ons daarbij ondersteunen.’

‘Studenten kunnen binnenkort terecht bij de studentenombudsfunctionaris’

‘Verder zullen wij beter moeten communiceren over de zaken die wij in de CMR behandelen. We moeten allereerst maar eens zorgen dat de informatie op de site goed wordt bijgehouden en klopt. Verder: we hebben nu de medezeggenschapsnieuwsbrief, maar die wordt slecht gelezen. We moeten dus bedenken hoe we bijvoorbeeld met korte video’s meer studenten kunnen bereiken en zo de soms taaie onderwerpen aantrekkelijker kunnen maken. Dat is iets waar ik deze termijn aan wil werken.’

 

Jullie zijn er voor de HvA’er. Waar kan deze HvA’er jullie vinden?

‘Ja, ik vind het heel belangrijk dat iedereen die rondloopt op de HvA vragen moet kunnen stellen aan ons. Je kunt ons vinden op de site. Daar staat wie er allemaal in de CMR zitten en onze contactinformatie. Maar belangrijker nog: kom een keer naar onze vergadering! Die zijn gewoon openbaar. Eens in de twee weken, op dinsdagmiddag, komen we bijeen.’