Online bevalt HvA’ers beter dan vorig jaar, opleiding zelf daagt minder uit

31 mei 2022
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
31 mei 2022

Welke lessen zijn te trekken uit de Nationale Studenten Enquête van dit jaar? Vergeleken met vorig jaar oordelen HvA’ers dat online onderwijs beter op orde is, maar de inhoud van opleidingen in het algemeen vinden ze dit jaar juist minder vaak voldoende. 

Ieder jaar kun je weer grasduinen door een van de meest grootschalige onderzoeken onder studenten: de zogeheten Nationale Studenten Enquête (NSE) van Stichting Studiekeuze123.

 

Honderdduizenden studenten van hogescholen en universiteiten geven daarin aan op een tevredenheidsschaal van 1 tot 5 hoe blij ze zijn met hun studie, maar ook bijvoorbeeld hoe bekwaam ze hun docenten vinden en hoe goed de opleiding hen voorbereidt op een loopbaan. Ruim 15.000 HvA’ers deden dit jaar mee.  

 

Uit hun antwoorden blijkt dat HvA-opleidingen best positief worden beoordeeld en stabiel scoren. Zo is zestig procent van de HvA’ers tevreden over de gekozen studie en krijgen opleidingen net als vorig jaar gemiddeld een 3,5 op de schaal van 5. Dit cijfer ligt net iets lager dan het landelijk gemiddelde voor hbo-opleidingen, die gemiddeld met een 3,6 worden beoordeeld. Überhaupt scoort de HvA op vrijwel alle punten net iets lager dan de rest van de hogescholen. Zoek je daarvoor verklaringen, dan biedt de enquête die niet; iets wat de NSE in eerdere jaren als onderzoek weleens op kritiek kwam te staan. 

De kwaliteit van afstandsonderwijs is ten opzichte van 2021 significant verbeterd, vinden HvA'ers

Beter: studiebegeleiding en afstandsonderwijs

Interessant aan de NSE is wel dat je kunt zien hoe de HvA het ten opzichte van vorig jaar doet, in de ogen van studenten. Door de resultaten te vergelijken met die van de enquête uit 2021, zie je zo dat de HvA het op bepaalde gebieden volgens studenten iets beter doet dan vorig jaar. 

 

Zo zijn HvA’ers wat tevredener geraakt met de begeleiding die ze krijgen, zowel in de collegezaal als online. Studenten ervaren dat het makkelijker is geworden om op afstand even direct een-op-een contact met docenten te hebben en vinden de begeleiding die ze krijgen van iets hogere kwaliteit. Op basis van de NSE lijkt het onderwijs van de HvA wat flexibeler te zijn geworden en ziet het ernaar uit dat de hogeschool veel heeft geïnvesteerd in de begeleiding van studenten. 

 

Ook is de kwaliteit van het afstandsonderwijs dit jaar significant verbeterd, vinden HvA’ers. Online is nog niet een geweldig alternatief (score: 3,08 uit 5), maar de structuur van zulke lessen zit inmiddels beter in elkaar dan vorig jaar. Bovendien zijn toetsen op afstand ook van iets hogere kwaliteit. Kortom, na twee jaar vol lockdowns lijken de meeste HvA-docenten iets kundiger te zijn geworden in online onderwijs.  

Opleidingen dagen dit jaar minder uit en zouden makkelijker te halen zijn zonder voorbereiding

Minder: niveau en uitdaging van de opleiding 

Maar waar afstandsonderwijs volgens HvA’ers anno 2022 wat beter in elkaar steekt, zijn ze over de onderwijskwaliteit in het algemeen juist minder positief gestemd dan vorig jaar.

 

Zo zijn HvA’ers een tikkel minder tevreden met het niveau en de inhoud van de opleidingen. Ze worden minder uitgedaagd: vakken zouden volgens studenten makkelijker te halen zijn zonder je voor lessen voor te bereiden. Ook worden docenten als iets minder bekwaam gezien en zijn de studenten ten opzichte van vorig jaar een stuk minder blij met de toetsen die ze voorgeschoteld krijgen: tentamens zouden nu minder goed aansluiten op de inhoud van hun studie. 

 

Waarom dat allemaal zo is, wordt uit de enquête niet duidelijk. De NSE laat uiteindelijk alleen zien hoe studenten oordelen over de kwaliteit van hun opleiding, maar toont niet wat hun redenen daarvoor zijn. Wel lijkt de NSE op bepaalde punten in cijfers te bevestigen wat in het hoger onderwijs speelt. Zo geven studenten van de HvA aan dat ze zich minder thuis zijn gaan voelen op de hogeschool, iets waar heel het hoger onderwijs momenteel mee te maken heeft. 

 

Benieuwd hoe jouw opleiding door je medestudenten is beoordeeld? Alle scores van opleidingen en instellingen zijn op de website van Studiekeuze123 met elkaar te vergelijken.