Basisbeurs lijkt toch paar tientjes hoger te worden

25 april 2022
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
25 april 2022

De bedragen voor de basisbeurs, die vanaf 2023/24 weer terugkeert, blijken hoger uit te vallen dan het kabinet eerder communiceerde. Uitwonende studenten krijgen geen 255 maar 274 euro, thuiswonenden kunnen rekenen op 110 euro in plaats van 91 euro. 

Deze bedragen worden genoemd in een wetsvoorstel dat minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap online heeft voorgelegd. Voor uitwonende studenten valt de beurs dus nog altijd lager uit dan toen de basisbeurs in 2015 verdween, en ze nog 288 euro per maand ontvingen. Studenten die bij hun ouders woonden, kregen toen 102 euro per maand.

Aanvullende beurs lijkt wel lager te gaan worden

Tegelijkertijd gaat de aanvullende beurs lager worden dan hoe die nu is geregeld. Studenten van ouders met een laag inkomensniveau hebben maandelijks recht op een extra toelage, die op dit moment neerkomt op maximaal 419 euro. Maar in het wetsvoorstel wordt gesproken van 401 euro.

 

Wel krijgen meer studenten straks recht op deze aanvullende beurs. Nu moeten je ouders minder dan 53.000 euro verdienen, als je recht wil hebben op de extra toelage. Vanaf 2023 wordt die inkomensgrens van ouders verlegd naar 70.000 euro en komen dus ook studenten uit middeninkomens in aanmerking voor de extra toelage. 

 

Waarom de hoogte van de beurs in het wetsvoorstel verschilt van de bedragen waar het kabinet in maart nog van sprak, wordt in het wetsvoorstel verder niet duidelijk. Over de compensatie van studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, verandert in het wetsvoorstel overigens niets. Dat bedrag blijft dus staan op maximaal 1400 euro voor vier jaar studeren.