Mening: 4,98 procent heeft gestemd, dat kan beter!

30 mei 2018
Beeld:

Daniël Rommens | De uitslagenmiddag van de mr-verkiezingen

Geplaatst door
Ufuk Serik
Op
30 mei 2018

De opkomst bij de verkiezingen voor de medezeggenschap was opnieuw heel laag. Dat moet anders, vindt Ufuk Serik, voorzitter van HvASamen.

Onze partij HvASamen heeft een aantal studenten en een docent gekandideerd voor de afgelopen medezeggenschapsverkiezing. Die verkiezing leeft niet onder de studenten, merken wij. Onze kandidaat Alessandro van Haag merkte dat veel studenten zelfs geen idee hebben wat de Centrale Medezeggenschapsraad is, ook al hadden ze enkele mails ontvangen over de verkiezingen.

Er wordt onder medewerkers nauwelijks campagne gevoerd op inhoud

En dat terwijl de onderwerpen waar het over gaat wél leven. In het gesprek gaven studenten aan dat ze problemen ervaren, bijvoorbeeld door een gebrek aan werkende stopcontacten en te weinig werkplekken op de campus. Wij denken dus dat er onder studenten zeker behoefte is aan meepraten en meedenken, zodat die problemen kunnen worden aangepakt.

 

De studenten worden onvoldoende bereikt. Daarom zie je dat de opkomst voor de verkiezing blijft steken op 4,98 procent. In voorgaande jaren was dit helaas niet veel hoger. In 2015 was het zelfs maar 4,3 procent; vorig jaar 5 procent.

 

Gunfactor
Onder medewerkers merkte onze enige docent-kandidaat Gerlof Donga dat er nauwelijks campagne op inhoud wordt gevoerd. Er wordt meer gestemd op basis van een ‘gunfactor’ binnen opleidingen en teams. Een gemiste kans, want door een discussie over onderwerpen die spelen kunnen we met de medezeggenschap echt iets bereiken en op centraal en decentraal niveau veel betekenen.

 

(De tekst loopt door onder de tweet.)

De voorzitter van het Centraal Stembureau (CSB) Pauline Heijne zei vorig jaar dat niemand ‘officieel verantwoordelijk [is] voor het promoten van de verkiezingen’. Studenten en medewerkers moeten volgens haar zelf hun kandidaatstelling onder de aandacht brengen. Alle respect voor het werk van het CSB, maar waarom nemen ze geen verantwoordelijkheid om aan een hogere opkomst te werken?

 

HvASamen doet een oproep doen aan het CSB, en daarmee ook het HvA-bestuur, om de campagne voor de medezeggenschap voor het volgend jaar aan te scherpen op een aantal essentiële punten.

 

(De tekst loopt door onder de video.)

Wij zijn voor een kortere campagneperiode: er moet in een korte periode meer aandacht komen voor de verkiezingen. Online zou actief ingezet kunnen worden op een virtuele debatruimte of een verkiezingsbillboard, omdat offline de campagne nauwelijks zichtbaar is gebleken.

Er moet meer aandacht zijn voor de verschillende standpunten

De verkiezing zou feestelijk gestart en geëindigd moeten worden, zodat het HvA-gevoel echt tot leven komt. Met debatten tussen de kandidaten, zodat we recht doen aan de democratisering op de HvA.

 

 

Er moet hoe dan ook meer aandacht zijn voor de verschillende standpunten van de kandidaten. Wij denken dat dit de betrokkenheid van HvA’ers zal vergroten en de opkomst zal verhogen.