Tentamen gemist door coronaklachten? Dan krijg je een extra kans

14 januari 2022
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
14 januari 2022

Kun je je tentamen op locatie niet maken omdat je (mogelijk) corona hebt? Dan mag je die op een later moment alsnog inhalen. De HvA heeft dit besloten om te voorkomen dat studenten met coronaklachten alsnog naar de hogeschool komen.

Je kunt de nieuwe regeling zien als een extra herkansingsmogelijkheid. Als je voorheen een tentamen moest missen vanwege coronagerelateerde klachten, raakte je die kans kwijt of moest je voor een extra herkaning een verzoek indienen bij de examencommissie en was je afhankelijk van hun oordeel.

 

Nu heb je sowieso recht op die extra herkansing en dat je die in hetzelfde studiejaar mag maken. Een voorbeeld: stel, je moet in quarantaine op het moment dat je je eerste tentamen van een vak moet maken. Dan wacht je eerst op de herkansing. Haal je daar geen voldoende voor? Dan vraag je een nieuw toetsmoment aan bij je examencommisie. Dit geldt voorlopig alleen voor tentamens in blok 2 van dit collegejaar.

 

Kritiek

Er klonk eerder kritiek op het herkansingenbeleid van de HvA, dat onveranderd was ten opzichte van voor de coronacrisis. Docenten voelden zich onveilig in een tentamenzaal met kuchende studenten die toch naar tentamens kwamen omdat ze bang waren een herkansing te missen. Een student bleek dit najaar daadwerkelijk corona op te hebben gelopen na het maken van een tentamen. 

Moet je dan ook aan de HvA bewijzen dat je door coronagerelateerde problemen je tentamen niet kon maken? Dat zou kunnen, antwoordt een woordvoerder van de HvA desgevraagd. ‘We gaan uit van de juistheid van meldingen, maar er kan een controle plaatsvinden.’ Hoe die controle eruit kan zien, is nog niet bekend.