Help jij straks scholieren bij het inhalen van hun leerachterstand?

12 juni 2020
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Kyrie Stuij Daniël Rommens
Op
12 juni 2020

Doe jij een lerarenopleiding of Pedagogiek? Dan kun je mogelijk studiepunten verdienen met het begeleiden van scholieren met een achterstand door de coronacrisis. Dat is een afspraak van het ministerie van Onderwijs samen met onder meer de Vereniging Hogescholen.

Door de coronacrisis hebben sommige scholieren op het basis- en het voortgezet onderwijs achterstand opgelopen. Het kabinet heeft 244 miljoen euro uitgetrokken om deze leerlingen weer op niveau te krijgen. Studenten die een lerarenopleiding doen of Pedagogiek kunnen daar goed bij helpen, verwacht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

‘Wij hebben honderden studenten die in de stad stage lopen. Die zijn in potentie inzetbaar’

Vrijwillig

Dat gebeurt op vrijwillige basis, benadrukt Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. ‘Stel, je hebt als student door de crisis ook vertraging opgelopen met je praktijkopdracht of stage, dan kan het ondersteunen van een scholier een goede vervanging zijn. Zo kun je alsnog die studiepunten behalen en bijdragen aan het oplossen van de gevolgen van de coronacrisis.’

 

Ook als je geen praktijkopdracht hoeft te doen, kun je als student scholieren helpen. Bijvoorbeeld als bijbaan of zomerklus. Met het geld van de overheid kunnen basis- en middelbare scholen extra hulp voor leerlingen binnnenhalen.

 

Stages afronden
‘Het initiatief ligt bij de scholen’, zegt Frits Rovers, opleidingsmanager van de lerarenopleidingen op de HvA. ‘Wij hebben honderden studenten die in de stad stage lopen. Die zijn in potentie inzetbaar, op vrijwillige basis. We hebben de gemeente geadviseerd om daar gebruik van te maken.’

De extra begeleiding aan leerlingen door studenten is volgens Rovers geen nieuw concept. ‘Dit wordt al jaren gedaan door commerciële partijen, die studenten ervoor betalen.’ De achterstanden van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn wel groter dan normaal. ‘Daarom is dit een uitstekend initiatief’, vindt Rovers.

 

‘Temeer omdat het mes aan twee kanten kan snijden. Door de coronacrisis zijn niet alle studenten in staat geweest om aan de slag te blijven bij hun stages’, zegt Rovers. ‘Zij kunnen zo misschien alsnog hun stage afronden.’