Hbo’ers blijven moeilijk te porren voor besturen, LSVb vindt er één

16 april 2020
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Andrea Huntjens
Op
16 april 2020

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft een nieuw bestuur gekozen met daarin een hbo-student, maar waarom is dat nu eigenlijk nieuws? Het blijkt voor studentenorganisaties al een paar jaar lastig om hbo’ers te vinden voor bestuursfuncties.

‘Heel blij’, zegt voorzitter Alex Tess Rutten te zijn met het nieuwe bestuur, waarin dit jaar ook het hbo vertegenwoordigd is. Eline Terpstra (23) studeerde aan Hogeschool Saxion en ArtEZ, en wordt komend jaar penningmeester van de LSVb. ‘Het is een goed begin, maar er moet zeker nog wat gebeuren. In de besturen van landelijke studentenorganisaties zitten vrijwel alleen universitaire studenten’, aldus Alex Tess.

Wat zijn de LSVb, ISO en Asva?

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is de overkoepelende bond van alle Nederlandse (lokale) studentenvakbonden, zoals Asva Studentenunie. Onder andere door te overleggen met politici, maar ook door te demonstreren tegen maatregelen zoals het leenstelsel, behartigt de LSVb de belangen van alle Nederlandse studenten.

 

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) houdt zich veel bezig met de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten. Het ISO is daarnaast een vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

 

Asva Studentenunie vertegenwoordigt alle Amsterdamse studenten en biedt een aantal diensten die je kunnen helpen in je studententijd. Zo verkopen ze iedere dinsdag goedkope fietsen en kunnen ze je helpen met het vinden van een kamer. Als je een keer problemen hebt met je huisbaas of met je studiefinanciering, dan biedt Asva ook gratis juridische hulp aan.

Diversiteit

Dat blijkt bijvoorbeeld bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Daar bestaat het nieuwe bestuur voor het tweede jaar op rij volledig uit studenten van universiteiten. Volgens Eline van Hove, woordvoerder van het ISO, is het opnemen van hbo-studenten in het bestuur wel een streven geweest van de organisatie. ‘We hebben gemerkt dat het een grotere uitdaging is om hiervoor hbo’ers te vinden, dus daar hebben we in het werven van een nieuw bestuur op ingezet.’

 

Er hebben dan ook hogeschoolstudenten gesolliciteerd, maar deze zijn uiteindelijk niet gekozen. ‘We hebben breder gekeken naar diversiteit: mannen, vrouwen, studenten uit verschillende steden, van verschillende studies. We balen dat we geen geschikte hbo-studenten hebben kunnen vinden, maar ik heb vertrouwen dat we met dit bestuur die studenten wel kunnen vertegenwoordigen’, zegt Eline. Voorzitter Kees Gillesse zei in een eerder interview met HvanA nog dat het nieuwe bestuur van ISO ook het hbo moet vertegenwoordigen: ‘Het is belangrijk dat de mensen die praten en beslissingen nemen namens een bredere groep, zelf voortkomen uit die groep. Daarom willen we mensen uit het hbo in ons bestuur.’

‘Het is onacceptabel om geen hbo’er in het bestuur te hebben’

Dat geldt ook voor de LSVb. ‘Wij hebben tegen elkaar gezegd: het is onacceptabel om geen hbo’er in het bestuur te hebben’, zegt Alex Tess. Ze legt uit dat de meeste studenten die bij LSVb aan de slag gaan, al actief zijn bij lokale bonden of in de medezeggenschapsraad. ‘Via-via komen ze dan bij ons terecht. Op een gegeven moment is dat gegroeid naar een bestuur van alleen wo-studenten, en die trekken dan ook weer nieuwe wo-studenten aan. Het wordt een kloof.’

Beeld: LSVb | Alex Tess Rutten

Bewust opzoeken

Volgens Alex Tess is het noodzakelijk om die kloof te verkleinen. ‘Daarvoor moet je je bewust zijn van je eigen tekortkomingen. En als je geen hbo-studenten tegenkomt in je eigen netwerken, moet je ze bewust gaan opzoeken. En dat hebben we nu gedaan. Door naar hbo-instellingen te stappen en te vragen: wie zou hier geschikt zijn voor een bestuursjaar?’

 

Dat herkent ook Emma Hilde Fuchs van de Asva Studentenunie. De zoektocht naar een nieuw bestuur is daar nog in volle gang en ook de Amsterdamse studentenvakbond zou er graag een hbo-student tussen zien. ‘Wij zijn veel in contact met studieverenigingen, de medezeggenschapsraad en docenten van de HvA om die studenten te bereiken. We wilden eigenlijk ook gaan flyeren op de HvA, maar dat kan nu helaas niet.’

 

Cultuurverschil

Waarom solliciteren er eigenlijk zo weinig hbo-studenten? Volgens Emma zijn daar meerdere redenen voor aan te wijzen. ‘Op de HvA zijn er niet zo veel actieve studenten, en dat komt ook door het leenstelsel. Daardoor kunnen minder studenten het zich permitteren om een bestuursjaar te doen en dus studievertraging op te lopen. Maar ik denk ook dat veel HvA’ers simpelweg niet weten wie wij zijn en wat we doen.’

Beeld: Asva Studentenunie | Emma Hilde Fuchs

Het gebrek aan sollicitaties van hbo-studenten komt volgens Eline van het ISO deels door een cultuurverschil tussen hbo- en wo-studenten. ‘Het hbo heeft meer contacturen en stages, die gelijk lopen met onze inwerkperiode. Dat is voor hbo-studenten dus ingewikkelder om te combineren. De universiteit is in dit geval iets flexibeler. In ons huidige bestuur doet vrijwel iedereen een tussenjaar of is die net afgestudeerd, terwijl veel hbo’ers graag bij hun stage blijven hangen voor hun eerste baan. De belangrijkste afweging is voor de student zelf: heb je het ervoor over om een jaar langer te studeren?’

 

Hoewel de sollicitatieperiode nog niet voorbij is, denkt Emma dat er een grote kans is dat er dit jaar een HvA’er in het bestuur van Asva komt. ‘Wat mij betreft is dat echt een doelstelling. Maar of het team goed bij elkaar past, dat is het belangrijkst.’