De meeste HvA’ers vonden na hun studie snel een baan, maar blijft dat zo?

14 april 2020
Beeld:

Daniël Rommens | Studenten in het Wibauthuis

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
14 april 2020

Ruim 90 procent van de afgestudeerde studenten van de HvA vond vorig jaar snel een baan. Uit cijfers van de jaarlijkse Hbo-monitor blijkt dat dit 2 procent meer was dan in 2018.

De resultaten zijn gunstig voor de HvA, die zich ten doel heeft gesteld dat dit in 2020 voor 85 procent van de studenten zou gelden. Het is onzeker of die resultaten in 2020 worden behaald, door de economische situatie die het nieuwe coronavirus veroorzaakt.

 

Het goede nieuws van de Hbo-monitor komt dan ook op een wat ongemakkelijk moment: juist nu de coronacrisis voor economische krimp en veel onzekerheid zorgt op de arbeidsmarkt. Toch vindt de HvA het onderzoek belangrijk voor het meten van de kwaliteit van de opleidingen. ‘Voor beantwoording van de vraag hoe opleidingen studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt zijn de huidige cijfers onveranderd relevant.’

Het effect van corona op de arbeidsmarkt

De maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken, hebben grote gevolgen voor de economie. De verwachting is dat veel bedrijven een faillissement staat te wachten en dat er veel banen verloren gaan. Daardoor stijgt de werkloosheid. De effecten van de coronacrisis zullen waarschijnlijk ook voor HvA’ers die dit jaar afstuderen merkbaar zijn, al is nog niet te voorspellen hoe de arbeidsmarkt er in het najaar uitziet. Studenten die seizoenswerk doen, of werken als zzp’er, hebben nu al veel last van de crisis. Daarover schreven wij eerder dit artikel.

De cijfers geven volgens de hogeschool een ‘accuraat beeld van de arbeidsmarktsituatie in de periode dat de afgestudeerden zijn bevraagd’. Dat gebeurde van september 2019 tot januari 2020.

 

De studenten van de faculteit Onderwijs & Opvoeding hadden de minste moeite om snel een baan te vinden. Maar liefst 95 procent was binnen drie maanden aan het werk. Logisch, want het lerarentekort zorgt ervoor dat werkgevers staan te springen om nieuwe leraren.

 

Inzicht voor studiekiezers
Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden onder alle afgestudeerde hbo’ers, anderhalf jaar nadat zij hun diploma hebben ontvangen. Het geeft hogescholen en studiekiezers inzicht in de arbeidsmarktperspectieven van opleidingen, hoe goed studenten worden voorbereid op hun latere werk en het brengt in kaart hoe afgestudeerden hun opleiding waarderen.

 

Het is een van de drie manieren waarop de HvA de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houdt. Daarnaast zijn de studenttevredenheid en het percentage studenten dat binnen vijf jaar een diploma haalt, graadmeters voor de onderwijskwaliteit.

 

Jongeren eerder werkloos

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University voert jaarlijks het onderzoek uit. De komende tijd zet dit centrum op een rij wat de coronacrisis met de arbeidsmarktkansen van jonge hbo’ers doet. 

 

In het algemeen blijkt uit eerdere crises dat de werkloosheid onder jongeren als eerste oploopt. Dat kan deels worden verklaard door het feit dat meer dan de helft van de mensen met een onzeker flexcontract onder de 25 jaar oud is. Daarbij worden jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond het hardst getroffen.