Meer loon, aanpak werkdruk en minder flexwerk in nieuwe hbo-cao

23 maart 2018
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Nina Rijnierse
Op
23 maart 2018

Meer vaste contracten, aanpak van de hoge werkdruk én een loonsverhoging van 4,9%. Dat staat in in een concept-akkoord van de vakbonden en de hogescholen, die wel nog moet worden voorgelegd aan de achterban.

De Algemene Onderwijsbond (Aob) heeft woensdag met werkgevers afgesproken dat er een bovengrens moet komen voor het aantal flexibele contracten. Die bovengrens moet elke hogeschool samen met de medezeggenschap vaststellen. Invallers moeten ook kunnen rekenen op evenveel salaris, pensioen en voorbereidingstijd als vaste medewerkers.

 

De hoge werkdruk op hogescholen is een belangrijk aandachtspunt in het akkoord. Daarom is afgesproken in overleg met de medezeggenschap te kijken naar een ‘systematische aanpak’ voor het tegengaan van de werkdruk. Verder krijgen alle hogeschoolmedewerkers een loonsverhoging van 4,9% en iedere zomer een ‘zomerbonus’ van 400 euro. De loonsverhoging word doorgevoerd in twee stappen. Op 1 september van dit jaar komt er 2,5 procent bij en op 1 april 2019 nog eens 2,4 procent.

‘Deze cao laat zien dat medezeggenschap belangrijk is’

Het akkoord moet nog formeel ondertekend worden, nadat ook de achterban van de onderwijsbond de afspraken goedkeurt. De moet vanaf 1 april 2018 gelden voor twee jaar. De Vereniging Hogescholen zegt tegen het Hoger Onderwijs Persbureau dat het akkoord door de Aob te snel naar buiten is gebracht. Omdat het definitieve akkoord pas in april wordt ondertekend, geldt de huidige cao nog een maand langer.

 

Medezeggenschap
Mark van der Horst, voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, juicht de rol die de medezeggenschap in de afspraken krijgt toe. ‘Deze cao laat zien dat medezeggenschap belangrijk is.’  

Over werkdruk op de HvA wordt al enkele jaren gediscussieerd. In 2016 ondertekenden 300 medewerkers van de Faculteit Maatschappij en Recht een petitie waarin ze aandacht vroegen voor het probleem.

 

Daarbovenop kwam vorig jaar de meting van de medewerkersmonitor: ook daaruit bleek dat een groot deel van zowel docenten en onderzoekers als het ondersteunend personeel de werkdruk te hoog vindt.

 

De toenmalige HvA-rector Huib de JongHij is nu ook voorzitter van het HvA-bestuur. zei eerder in Folia dat  docenten regelmatig ervaren ‘dat er meer van ze gevraagd wordt dan zij reëel kunnen waarmaken in de tijd die er voor staat.’