Betrokken maar verdwaald? Een overzicht van wat je als student kan doen

21 januari 2020
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Sterre Vreeburg
Op
21 januari 2020

Steeds minder hbo’ers kiezen voor een bestuursfunctie tijdens hun studie, terwijl ze daar juist gewild zijn. En wie als betrokken student wel op zoek gaat naar manieren om actief te zijn, verdwaalt al snel in de jungle aan opties. Wij zetten de mogelijkheden voor je op een rij. 

Medezeggenschap

De HvA heeft verschillende medezeggenschapsraden, vaak een verzameling medewerkers en studenten die hun mening en soms ook toestemming geven over besluiten die moeten worden genomen. 

 

Aan de top van de organisatie binnen de HvA staat de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), bestaande uit gekozen HvA’ers die het hogeschoolbestuur adviseren over besluiten die alle studenten en medewerkers aan gaan. Van de bouw van het Conradhuis tot te weinig studieplekken, en van de inschrijving van minoren tot werkdruk. Jij mag dan dus meepraten én meestemmen over deze onderwerpen.

 

De leden vergaderen elke dinsdagmiddag, en een keer in de maand spreken ze met het hogeschoolbestuur. Voor bepaalde besluiten moet de CMR akkoord geven, waardoor je als student in die raad een belangrijke stem bent voor je medestudenten. Als lid van de CMR kun je ook zelf onderwerpen op de agenda zetten, het bestuur is dan verplicht hier een reactie op te geven.

Beeld: Privéarchief Dominic Suurling

Deelraad

Elke faculteit heeft een deelraad, speciaal gericht op studenten en medewerkers van jouw faculteit. De raad houdt zich alleen bezig met zaken die in jouw faculteit spelen. Zo heeft de deelraad van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie gezorgd voor een relax lab, om de werkdruk onder medewerkers en studenten tegen te gaan.

 

Maar wat doe je als student dan in zo’n deelraad? Dominic Suurling, voorzitter van die deelraad, legt het uit: ‘Je bestudeert onder meer de onderwijs- en examenregeling (OER). Hier staan alle regels van de opleiding in. Je kijkt dan of de OER klopt, en of jij je er als student in kunt vinden. Daarna breng je advies uit. Het leuke aan de deelraad is dat je echt mee mag besturen en dat de docenten in de raad je serieus nemen. We praten veel over begrotingen, maar ook over hoe we meer rustplekken kunnen creëren in ons gebouw. Als raadslid ben je ongeveer vijf uur per week bezig met de deelraad. Maar het ligt er ook aan jezelf. Als je met veel onderwerpen bezig bent, ben je meer tijd kwijt dan iemand die dat niet doet.’

 

Opleidingscommissie

Vond jij de lesstof weer eens onduidelijk of was je het niet eens hoe een tentamen werd beoordeeld? De opleidingscommissie probeert dit soort situaties tegen te gaan. Als student weet je als geen ander wat er goed gaat en vooral ook wat er beter kan in de opleiding. In de opleidingscommissie discuseer je samen met je docenten over bijvoorbeeld de inhoud van de afstudeerrichtingen of de studielast van de opleiding. Als lid mag je adviseren over de inhoud van de opleiding, maar ook over tentamens. Zo kun jij ervoor zorgen dat de lesstof de volgende keer wel duidelijk is. Als student ben je er ongeveer tachtig uur per studiejaar mee bezig.

Pizzasessie

Maar je hoeft niet per se lid te zijn van de medezeggenschapsraad om je mening te kunnen geven. Zo worden er geregeld zogeheten pizzasessies gehouden. Hier kun je met de voorzitter van het hogeschoolbestuur, Huib de Jong, in gesprek gaan over wat er op de HvA speelt. Je kunt je mening ook laten horen bij een van de activiteiten van debatcentrum Floor, of meld je aan voor het Studentenpanel en vul een paar keer per jaar een online vragenlijst in.

Honoursonderwijs

Honours Talent Modules (HTM)

Voor propedeuse studenten om te ontdekken of honours bij je past. Er zijn daarom geen instroomeisen. Een HTM is minimaal 3 studiepunten en volg je naast het reguliere programma.


Honours Modules (HM)

Voor ouderejaars. Heeft een omvang van tenminste 5 studiepunten. Er kunnen inhoudelijke instroomeisen zijn, daarnaast mag je geen studieachterstand hebben.

 

Honours Programma’s (HP)

Voor ouderejaars. Heeft een omvang van minimaal 15 studiepunten. Er kunnen inhoudelijke instroomeisen zijn, daarnaast mag je geen studieachterstand hebben.

Honoursonderwijs

Als je geen interesse hebt in iets bestuurlijks, maar wel graag meer verdieping wilt in je studie, dan kun je kiezen voor Honoursonderwijs. Dit kan een verzwaard gedeelte van je studie zijn, als je bijvoorbeeld een Honours Minor volgt. Maar je kunt ook extra lessen volgen en zo je kennis verbreden of je specialiseren in een onderwerp. De mogelijkheden kunnen per faculteit en opleiding verschillen.

 

Student Esmee van Veenen (19, Creative Business) meldde zich aan voor de Honours Module: waarin ze het mentorprogramma doet. Als studentmentor begeleid je een klas studenten tijdens hun eerste jaar op de HvA, legt Esmee uit.

Beeld: Privéarchief Esmee van Veenen

‘Je geeft een aantal lessen over studievaardigheden en je bent het aanspreekpunt wanneer studenten vragen hebben over de HvA of de opleiding. Het studentmentorprogramma leek mij onder meer een goede manier om te leren hoe ik voor een grote groep moet spreken. En dat is gelukt.’

 

Studievereniging

Ben je meer van het feesten en lust je wel een drankje? Dan ben je vast lid van een studie- of studentenvereniging. Gezellig feesten met je medestudenten en je kunt ook aan veel inhoudelijke activiteiten meedoen. Maar heb je er ooit aan gedacht om bestuurslid te worden en te helpen met de organisatie?

 

Studentenbond

Ook buiten de HvA kun je bestuurservaring opdoen. Bijvoorbeeld bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) of het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). Daar zet je je namelijk in voor studenten in het hele land. Ook hier kun je actief worden of meebeslissen door in het bestuur deel te nemen. Of richt je op Amsterdamse studenten en sluit je aan bij Asva Studentenunie

Er zijn ook extra activiteiten waar je niet voor langere tijd aan vast zit. Zo kun je bijvoorbeeld jouw eigen ervaring delen met de komende generatie eerstejaarsstudenten tijdens een van de open dagen. Daarnaast kun je ze begeleiden met meeloopdagen of bij de studiekeuzecheck. Liever totaal iets anders doen? Help bij het op- en afbouwen bij events of ga aan de slag als social reporter en maak content voor jouw hogeschool. Dan kun je je aanmelden als werkstudent.