Huib de Jong: ‘De HvA is geen politieke organisatie, niet links en niet rechts’

10 januari 2020
Beeld:

Esra Can

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
10 januari 2020

Dat de HvA zich bezighoudt met thema’s als diversiteit en duurzaamheid, betekent niet dat het een linkse organisatie is. Dat zei Huib de Jong, de voorzitter van het HvA-bestuur, in zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van de hogeschool.

‘Jammer voor de mensen die zo graag met stempeltjes in de weer zijn, maar als hogeschool koesteren we maatschappelijke betrokkenheid in alle soorten en maten,’ zei De Jong. ‘We staan in de schijnwerpers.’ De Jong verwees daarmee naar een artikel in opinieblad Elsevier, waarin onder andere een student Creative Business zegt dat het onderwijs op de HvA niet politiek neutraal zou zijn.

 

De Jong: ‘We houden ons bezig met duurzaamheid, diversiteit en digitalisering. En dat is blijkbaar links. Als onze studenten en medewerkers zich maatschappelijk actief opstellen drukt dat blijkbaar een politieke stempel op de HvA.’ De bestuurder benadrukte dat de hogeschool geen ‘politieke of religieuze organisatie is, maar een kennisorganisatie’.

‘Dat betekent altijd dat we altijd valide en betrouwbare wetenschappelijke inzichten als referentiekader gebruiken’, aldus De Jong. ‘Vrijheid van meningsuiting is daarbij randvoorwaardelijk, maar ook verbonden met wederzijds respect en de bereidheid de eigen mening ter discussie te stellen.’

 

‘Iedereen mag zichtbaar zichzelf zijn. Wij roepen niet op tot enige vorm van partijpolitiek activisme, maar belemmeren deelname van studenten en medewerkers niet voor zover ons onderwijs er geen hinder van ondervindt.’ De Jong waarschuwde bovendien dat er op de HvA geen ruimte is voor racisme of discriminatie.

 

Oog van de storm

De Jong voelde naar eigen zeggen dat de HvA in het oog van een maatschappelijke storm zit. ‘Er zijn ingrijpende ontwikkelingen gaande waar onze beroepsopleidingen sterk mee verbonden zijn. We hebben te maken met een publieke sector die wordt verwaarloosd.’ Daarnaast noemde hij onder andere kansengelijkheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. Volgens De Jong is het aan HvA’ers om leiderschap te tonen en oplossingen te vinden voor wat hij ‘megavraagstukken’ noemt.

 

‘De samenleving heeft hoge verwachtingen van het hoger beroepsonderwijs,’ aldus De Jong. Mede daarom riep hij op tot meer samenwerking tussen opleidingen: ‘een voorwaarde om voortaan effectiever te zijn’.