Mening: Het is een Re-Set voor en door ons allemaal

22 november 2019
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Ruurd Priester
Op
22 november 2019

Afgelopen week stond er een interview met Jari van Young Re-set op HvanA. Het lijkt me goed naar aanleiding daarvan een aantal dingen over Re-set verder te verduidelijken. Met name over de duurzame ambities en sturing vanuit de HvA-top, en over wat Re-set en Young Re-set voor studenten doen.

Eerst over het top-down commitment en hoe Re-set met de leiding van de HvA samenwerkt. Het ‘managementteam’ van de HvA heet Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO). Dat is het College van Bestuur (Geleyn Meijer, Hanneke Reuling en Huib de Jong) met alle decanen. Die hebben begin dit jaar met elkaar ambitieuze doelen geformuleerd: in 2022 in de top komen van de duurzame hbo-lijstjes in Nederland, in 2025 hetzelfde internationaal en in 2030 een eerlijke footprint.

Re-set werkt kneiterhard voor een duurzame toekomst voor studenten

Het afgelopen jaar zijn die doelen door allerlei specialisten binnen de HvA uitgewerkt naar een concept-dashboard met meetbare succesindicatoren, uitgezet in de tijd.

Energieneutrale gebouwen
Denk aan duurzame certificering van onderwijs, allerlei nieuwe specialisaties, energieneutrale gebouwen, geen eenmalig plastic meer enzovoort (opgeteld zo’n 25 indicatoren).


Waar Re-set in 2019 nog vooral aan het aanjagen was (met community management, meetups, een online platform, sprints in alle faculteiten etcetera), draait 2020 om overdragen. Het CBO en de directeuren van de gebouwen en faciliteiten gaan zich het dashboard nu letterlijk en figuurlijk eigen maken, zodat ze doelgericht en gedisciplineerd kunnen sturen op verduurzaming.


Het definitieve dashboard komt in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar en zal dan van ons allemaal zijn. De relatie tussen de HvA-leiding en Re-set is helder: Re-set helpt de leiding haar ambitie waar te maken en zorgt dat iedereen mee kan doen.


Noodsituatie
Dan over het tweede punt: wat doen Re-set en Young Re-set voor studenten? Om te beginnen: kneiterhard werken voor hun duurzame toekomst. De wetenschap schetst een somber beeld als het niet lukt de opwarming snel te stoppen. We zitten in een noodsituatie. Maar wij zijn wel met 5o.000 mensen. Als wij allemaal duurzame keuzes gaan maken, maakt dat echt een verschil. Dus dan moeten we daar ook vol voor gaan.

Beeld: Privéarchief Ruurd Priester | Ruurd Priester bij een demonstratie voor het klimaat.

Dat betekent wel dat de HvA zichzelf opnieuw uit moet vinden, want duurzaamheid raakt alles. Dat is waar Huib de Jong in zijn openingsspeech dit studiejaar aan refereerde, toen hij zei dat de transitie van de HvA zo urgent is dat iedereen zal moeten meehelpen. Steeds meer mensen herkennen hoe positief dit verhaal is.


Dat het simpelweg draait om een vak leren waar veel vraag naar is en blijft, omdat je er mee bijdraagt aan een duurzame economie en maatschappij. Kijk eens naar het nieuws en zie hoe vaak het over de noodzaak te verduurzamen gaat. Dat bedoel ik.


Tenslotte nog even over mogelijke verwarring rond Re-set versus Young Re-set. Tja, eigenlijk vind ik het zelf ook wel wat verwarrend. Als Re-set er is om iedereen te laten samenwerken, waarom is er dan een Young Re-set? Alsof die ‘doelgroep’ toch een beetje apart staat.

Re-set helpt de HvA-leiding haar ambitie waar te maken en zorgt dat iedereen mee kan doen

Aparte status
Er was een praktische reden om het zo in te richten. De HvA had voor de start van Re-set namelijk nog geen Green Office (een bekend model voor een platform voor duurzaamheid, gerund door studenten en ondersteund door een universiteit of hogeschool).


Dus toen we het plan voor Re-set maakten, hebben we natuurlijk ook budget voor een Green Office gevraagd. En toen leek het logisch dat team toch een beetje een aparte status te geven. Een soort vrijplaats voor een clubje zeer getalenteerde en gedreven jonge mensen – want dat zijn het –, om op hun eigen manier andere studenten te kunnen verleiden mee te doen.

 

Ik heb van het Young Re-set team en ook van Jari zelf begrepen dat ze zich niet goed in de weergave van Jari’s interview herkennen, maar misschien zit er een kern van waarheid in. Misschien moet er maar één Re-set zijn, die van ons samen.

 

Ruurd Priester is programmaleider Re-set en onderzoeker stedelijke innovatie op de HvA.