PvdA wil ook terug naar de stufi: hoe zat het ook alweer met het leenstelsel?

3 september 2019
Beeld:

Daniël Rommens | Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, in gesprek met studenten in 2017

Geplaatst door
Andrea Huntjens
Op
3 september 2019

Na GroenLinks wil nu ook de PvdA af van het leenstelsel. Keert de basisbeurs terug? Of juichen we te vroeg? En wat houdt het leenstelsel ook alweer in? Wij geven antwoord op je vragen.

Het leenstelsel. Hoe zat het ook alweer?

Tot en met 2015 kreeg iedere student vanaf 18 jaar studiefinanciering. Voor de meesten was dat een basisbeurs: 286,15 euro voor een student op kamers en 102,77 euro voor een thuiswonende student. Als je ouders een laag inkomen hadden, kreeg je een aanvullende beurs. Dit veranderde in het schooljaar van 2015/2016. De basisbeurs werd omgezet in een leenstelsel. Zo zou er meer geld vrijkomen voor de kwaliteit van het onderwijs, was de gedachte. Als student kan je nog steeds geld ontvangen van de overheid, maar dit moet je dan wel na je studie terugbetalen.

 

Waarom willen partijen dat stelsel dan nu alweer afschaffen?

Het leenstelsel had flinke gevolgen voor studenten. Niet alleen gingen zij later op kamers, ook ervoeren ze meer stress en hadden sommigen zelfs last van heuse ‘leenangst’. Om deze redenen zei eerder GroenLinks al het leenstelsel te willen afschaffen en terug te keren naar de basisbeurs. En dat terwijl deze partij eerder nog voor het leenstelsel stemde. Nu is dus ook de Partij van de Arbeid, die het leenstelsel als regeringspartij zelfs invoerde, voor een nieuwe vorm van studiefinanciering. Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich nu dus tegen het leenstelsel en dat zou er zo maar eens voor kunnen zorgen dat de ‘stufi’ terugkomt.

‘De komende tijd zul je helaas nog gewoon moeten lenen’

Mooi! Dus vanaf volgend schooljaar krijg ik weer stufi?

Zo snel gaat dat niet. Het lijkt niet haalbaar dat de basisbeurs tijdens deze kabinetsperiode al terugkomt. Regeringspartijen VVD en D66 staan namelijk nog wel achter het leenstelsel. Zolang zij niet overstag gaan, lijkt het erop dat studenten moeten wachten tot de volgende verkiezingen. Ook krijgen onderwijsinstellingen – zoals de HvA – nu geld van de overheid dat is vrijgekomen door het wegvallen van de basisbeurs. Naar al die financiën zal dus nog eens goed gekeken moeten worden, mocht de nieuwe regering het leenstelsel echt afschaffen. De komende tijd zul je dus nog gewoon moeten lenen.

Maar wacht eens even. Ik heb drie jaar lang geleend. Ben ik de basisbeurs dan precies misgelopen?

Kort gezegd: ja. Je hebt precies pech gehad. Omdat het nu nog onduidelijk is of de basisbeurs terugkomt, is het ook nog niet zeker wat er gaat gebeuren met de studenten die de afgelopen vier jaar wel geleend hebben. Lodewijk Asscher, partijleider van de PvdA, wil dat studenten die de afgelopen jaren hebben moeten lenen een compensatie krijgen. Hoeveel dit is en in welke vorm is alleen nog niet bekend.