Realitycheck: geen tunnel of brug bij de Amstelcampus

2 maart 2018
Beeld:

Altan Erdogan

Geplaatst door
Altan Erdogan
Op
2 maart 2018

Een brug of tunnel voor overstekende HvA-studenten en -medewerkers op de Amstelcampus? Dat is te duur, technisch ingewikkeld en politiek (nog) niet haalbaar. Binnenkort worden wel kleinere maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op de Wibautstraat te verbeteren.

HvA’ers en de gemeente Amsterdam bespraken donderdag in een brainstormsessie oplossingen voor de onveilige situatie op de drukke Wibautstraat ter hoogte van de Amstelcampus, waar zeven HvA-gebouwen zijn gevestigd. Daar gebeurden eind vorig jaar twee ongelukken. 

Na een actie van onder meer HvASamen en na druk van het HvA-bestuur en de medezeggenschap, hebben ambtenaren en verkeersdeskundigen van de gemeente samen met de hogeschool nog eens goed naar de mogelijkheden en risico’s gekeken.

 

Kruispunten
Vooral de uitleg van de verkeersdeskundigen had meer weg van een realitycheck dan van een brainstormsessie met creatieve oplossingen. Enkele maatregelen die studenten en medewerkers hadden voorgesteld, bleken namelijk – voorlopig – niet mogelijk te zijn.

Wel kunnen binnen een paar maanden enkele kleine aanpassingen aan de weg en aan kruispunten worden gedaan, en gaan HvA’ers met gemeenten en bedrijven verder zoeken naar creatieve andere ideeën.


HvanA zet voor je op een rij wat wel en niet kan, en welke ideeën al zijn geopperd.

Beeld: Beeld: Publiek domein

GO
Deze aanpassingen zijn zo goed als zeker en binnen een paar maanden uit te voeren, als het aan de gemeente en de HvA ligt.

  • ‘Opfrissen’ (zeg maar: wit verven) van de markeringen op de weg. De strepen op de weg en de zebrapaden zijn op sommige plekken vervaagd. Het plan was om dit al in 2015 te doen, maar het is er nooit van gekomen. (Dit kan volgens de gemeente trouwens pas als het warmer is dan 10 graden.)
  • Weghalen van reclameborden die om lantaarnpalen heen zitten, om het zicht te verbeteren voor het verkeer. Ook naar andere afleidende of verkeerd geplaatste borden en fietsparkeerplekken gaat de gemeente kijken.
  • Waarschuwingsborden of -lichten voor afslaande auto’s op de kruising Tweede Boerhaavestraat/Wibautstraat. Deze kruising is extra onoverzichtelijk, omdat afslaande auto’s, voetgangers en fietsers tegelijk groen licht krijgen. Op deze plek vond eind vorig jaar ook een ongeval plaats.
  • Het aanbrengen van witte kruizen op de weg naast de zebrapaden op de kruising van de Tweede Boerhaavestraat en de Wibautstraat.

(Tekst loopt door onder de afbeelding.)

Beeld: Beeld: Daniël Rommens | Zebrapad bij de kruising Tweede Boerhaavestraat-Wibautstraat
Beeld: Beeld: Publiek domein

NO GO

Verkeersveiligheidsdeskundige Govert de With van de gemeente legde donderdag helder uit waarom heel veel (rigoureuzere) maatregelen niet haalbaar zijn.

 • Een (lucht)brug over de Wibautstraat om over te steken. Dit idee is eerder door de Centrale Medezeggenschapsraad geopperd. De With: ‘Het is niet realistisch. Er blijven mensen gewoon via de straat oversteken, en de vraag is of voetgangers vier of vijf meter omhoog willen klimmen om over te steken als je zo’n brug op straat bouwt.’
 • Een tunnel voor voetgangers en fietsers. Maar de metrobuis die onder de straat doorloopt maakt dit zo goed als onmogelijk. Misschien is er wel ruimte onder de grond aan de kant van de Mauritskade, maar De With waarschuwt ook voor de ‘sociale onveiligheid en de zeer hoge kosten’ van zo’n tunnel.  
 • De maximumsnelheid verlagen op de Wibautstraat (nu 50 kilometer per uur). Dit is onmogelijk door het gemeentelijke verkeersbeleid. De straat is namelijk een belangrijke verkeersader in de stad (‘corridor’ genoemd). De bereikbaarheid van Amsterdam voor vrachtverkeer, maar ook voor hulpdiensten, maakt bijvoorbeeld dat er geen verkeersdrempels kunnen worden aangelegd. Verder heeft de straat een ‘groene golf’ in twee richtingen voor autoverkeer om de doorstroming te bevorderen.

Deskundige De With verwijst ook naar de gemeentelijke politiek. ‘Alles kan wat mij betreft, maar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gaan hier over.’

(Tekst loopt door onder de afbeelding.)

Beeld: Beeld: Daniël Rommens | Actie HvASamen op 19 januari bij de Amstelcampus
Beeld: Beeld: Publiek domein

GO/NO GO?
‘Kom op, dit is de HvA en we zitten op de Knowledge Mile, laten we experimenteren!’ verzuchtte facilitair coördinator Amstelcampus en CMR-voorzitter Mark van der Horst donderdag. Met andere woorden: kom maar op met die creatieve oplossingen. Studenten, docenten en medewerkers gaan de komende weken verder met het verzinnen van nieuwe ideeën om de straat bij de Amstelcampus veiliger te maken. Zeker als de komende jaren het nieuwe Conradhuis (deels) wordt gebouwd bij de campus, wordt het nog drukker.

 • Maak met vlaggen of gekleurde lampen aan de gebouwen en langs de straat duidelijk dat de Amstelcampus een drukke onderwijsinstelling is, zodat het verkeer extra oplet.
 • Verzin waarschuwingen voor voetgangers bij de oversteekplaatsen om duidelijk te maken dat je de Wibautstraat in twee stappen (en niet in één keer) oversteekt. De stoplichten bij de twee zebrapaden zijn namelijk niet tegelijkertijd groen door de eerdergenoemde ‘groene golf’. Govert de With: ‘Op de HvA zitten vooral volwassen studenten, we gaan het gebied dan ook niet benaderen als een schoolgebied.’
 • Wijs eerstejaars studenten aan het begin van het studiejaar op de risico’s rond de Amstelcampus, of  bedenk beloningen voor goed gedrag in het verkeer.