HvA-medewerkers iets tevredener, werkdruk daalt (een klein beetje)

27 mei 2019
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Heleen Gorris Daniël Rommens
Op
27 mei 2019

Medewerkers van de HvA zijn tevredener dan twee jaar geleden. Dat laat iets meer dan de helft van het personeel, van lector tot baliemedewerker, weten in de medewerkersmonitor. Opvallend: werkdruk op de HvA is en blijft een punt van aandacht.

Met het tweejaarlijkse onderzoek krijgt de HvA inzicht in hoe tevreden hun werknemers zijn. Er wordt onder meer gevraagd naar werkdruk, stress, faciliteiten en werksfeer. Hoe scoort de HvA als werkgever?

 

Werkdruk

Een belangrijke graadmeter van werktevredenheid is werkdruk. Hoewel de werkdruk volgens de resultaten is afgenomen, is deze nog steeds hoog. In de enquête worden de medewerkers onderverdeeld in onderwijspersoneel (denk hierbij aan docenten en onderzoekers) en ondersteunend personeel (gebouwbeheer, roostermakers en bibliotheekmedewerkers).

 

Van het onderwijspersoneel vindt 78 procent de werkdruk te hoog (dat zijn de personen die de ervaren werkdruk hoger vinden dan de wenselijke werkdruk). In 2017 was dat 84 procent. 61 procent van het ondersteunend personeel vindt de werkdruk te hoog. Dat is gelijk aan 2017. Werknemers die meer uren werken, een vast contract hebben en langer bij de HvA werken vinden de werkdruk hoger dan mensen die korter en minder werken.

Verder vinden de HvA-medewerkers dat de hogere bestuurslagen in de organisatie onvoldoende op de hoogte zijn van wat er binnen de lagere niveaus speelt. Ze zijn matig tevreden over de openheid van de directie voor suggesties en hoe ze op de hoogte gehouden worden van beslissingen. HvA-medewerkers geven hun bestuur een lagere score dan de medewerkers op andere hogescholen.

‘We kunnen niet achterover gaan leunen, want we zijn niet waar we willen zijn’

Veel medewerkers vinden medezeggenschap belangrijk. Die raad praat en beslist met het bestuur mee over beleid van de HvA. Veel werknemers geven de medezeggenschap echter maar een krappe voldoende. Die tevredenheid is lager ten opzichte van die van medewerkers van andere hogescholen.

 

Hoewel het lager is dan vorig jaar, rapporteert 17 procent van de ondervraagden geroddel binnen het team en 10 procent heeft te maken gehad met verbaal geweld. Ook krijgen HvA-medewerkers te maken met discriminatie, en wordt in de open antwoorden racisme op de werkvloer ook genoemd.

 

Verbetering
Het gemiddelde rapportcijfer dat de HvA krijgt is een 7,5. Dat is hoger dan bij andere hogescholen, die gemiddeld een 7,2 scoren. Het HvA-bestuur spreekt van goed nieuws. ‘Maar we kunnen niet achterover gaan leunen, want we zijn niet waar we willen zijn,’ staat te lezen in een reactie.

 

Met name de aandacht voor werkdruk moet behouden blijven. ‘Zowel voor het onderwijspersoneel als voor het ondersteunend personeel worden leidinggevenden en teams uitgedaagd te blijven zoeken naar concrete acties ter verbetering, zeker wanneer medewerkers de werkdruk aankaarten.’