Stage: Bodhi helpt psychiatrische patiënten in het AMC

10 april 2019
Beeld:

Privéarchief Bodhi Maas

Geplaatst door
Heleen Gorris
Op
10 april 2019

Vroeg of laat begin je als HvA’er aan een stage. Wat leer je daar en wat doe je eigenlijk als je voor het eerst de werkvloer op gaat in je eigen vakgebied? Bodhi loopt stage als ergotherapeut in het AMC.

Naam: Bodhi Maas

Leeftijd: 23

Functie: Ergotherapeut op de afdeling Psychiatrie van het AMC

Studie: Ergotherapie 

 

Waar loop je stage?

‘Op de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum (AMC). Als ergotherapeut behandel en begeleid ik daar mensen die binnenkomen met vaak acute psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld depressies, schizofrenie, psychoses of stemmingsstoornissen.’

‘Aan hoe iemand een puzzel probeert te leggen kunnen wij zien hoe het met die persoon gaat’

Wat vind je het leukst aan deze stageplek?

‘De psychiatrische patiënt als doelgroep. Elke dag is anders, want de stemming van iemand kan in korte tijd omslaan. Daarnaast vind ik de uitdaging van gespreksvoering heel interessant. Als het je door de juiste toon lukt iemand in beweging te krijgen geeft dat een kick.’

 

‘Wij proberen mensen die door een beperking problemen hebben in hun dagelijks leven via gesprekken en observaties te activeren en zelfredzaam te maken. Dat betekent dat je mensen helpt op heel veel fronten: het vinden van een dagritme, achterhalen wat iemand motiveert, zorgen dat mensen aan het werk gaan. Maar net zo belangrijk: kijken hoe mensen via hobby’s of sport hun vrije tijd indelen.’

 

‘Ik loop stage op de afdelingen acute psychiatrie en vroege psychose. Op beide afdelingen verblijven patiënten kort. Ik voer gesprekken met een patiënt om te kijken wat een passende dagbesteding is, en ik begeleid de groepstherapie. Die hebben vaak een thema. Bijvoorbeeld hoe je sociale contacten onderhoudt of je dag indeelt. Tijdens de creatieve therapie kunnen patiënten puzzelen of knutselen.’

 

‘Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit observeren. Aan hoe iemand een puzzel probeert te leggen kunnen wij zien hoe het met iemand gaat. Lukt het bijvoorbeeld om een plan uit te stippelen en om om te gaan met onverwachte tegenvallers? En toont iemand initiatief?’

‘Als het je door de juiste toon lukt iemand in beweging te krijgen geeft dat een kick’

Wat leerde je hier, wat je niet op je studie leerde?

‘Hoe het contact met patiënten in het echt is. Je krijgt casussen tijdens je studie, maar als iemand echt tegenover je zit merk je pas welke gesprekstechnieken wel en niet werken. Het is ook leuk om te merken wat je eigenlijk al kunt.’

 

‘We hadden een patiënt met een depressieve stoornis die meedeed met onze kookgroep. Hij had aan het begin geen mening en was terughoudend. Voor hij met ontslag ging vroegen we hem: ‘‘ga je mee koken?’’. Hij zei: ‘‘nee, doe het zelf maar’’. Door die opmerking wisten we: hij is opgeknapt.’

 

Wat vind je minder leuk aan deze stageplek?

‘Ik vind stage lopen in het algemeen zwaar. Naast het werk hebben we ook opdrachten voor onze studie. Ook moet je als stagiair alles wat je doet verantwoorden. Dat kost veel tijd.’

 

Zou je hier na je stage willen werken?

‘Ja, zeker met deze doelgroep. In het ziekenhuis komen patiënten binnen met zware problemen. Je kunt na een paar weken vaak een sterke verbetering zien. Daarnaast is bij het AMC alles goed geregeld voor werknemers. Dat vind ik ook fijn.’