Een hogere rente op je studielening: 5 vragen en antwoorden

7 september 2018
Beeld:

Anne Posthuma

Geplaatst door
Daniël Rommens Henk Strikkers
Op
7 september 2018

Als je op dit moment studeert ga je er niet veel van merken, maar als het aan de minister van onderwijs ligt, gaan de generaties na jou meer rente betalen over hun studielening. Wij leggen uit wat er precies gaat veranderen.

Hoeveel meer moet er straks betaald worden?

Bij een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro is het bedrag dat je moet terugbetalen nu zo’n 70 euro per maand. Voor studenten die na 1 januari 2020 beginnen is dat 82 euro. Dat is 12 euro verschil per maand. Over de gehele looptijd van een studielening is dat 5.040 euro. Hoe hoger de schuld is, hoe groter het verschil is.

Beeld: Beeld: Frank Jansen | Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66)

Ik leen nu al, geldt dit ook voor mij?

Nee. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel gaat gelden voor studenten die na 1 januari 2020 beginnen in het hoger onderwijs. Als je nu studeert gelden de regels niet voor jou. ‘Zelfs niet als je morgen je bachelordiploma zou halen, twee jaar niets gaat doen en in 2020 aan een master begint,’ zegt een woordvoerder van de minister.

 

Waarom wil de minister dit?

Het geld dat studenten lenen komt niet uit een oneindige put. De overheid moet zelf ook lenen om alle studieschulden te kunnen dekken. Maar de leningen die de overheid afsluit in de vorm van staatsobligaties, hebben een hoge rente. De minister wil dus dat er meer geld binnenkomt. Uiteindelijk moet dit plan 226 miljoen euro per jaar opleveren.

 

Wat gaat er precies veranderen?

Als je nu afgestudeerd bent, bepaalt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hoe hoog de rente is die jij de komende vijf jaar moet betalen over je studieschuld. De hoogte van de rente wordt bepaald aan de hand van de rente op geld dat de overheid zelf leent voor een periode van vijf jaar. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66) is van plan om niet langer naar de rente van vijfjarige leningen, maar naar die van tienjarige leningen te kijken. Die is vaak hoger.

 

(De tekst loopt hieronder door.)

Wat vinden de studentenbonden ervan?

Geertje Hulzebos, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, vindt het voorstel ‘onacceptabel’. Ze vindt dat studenten ‘dieper de schulden ingewerkt’ worden. Sinds de invoering van het leenstelsel zijn mensen die minder bevoorrecht zijn volgens haar minder vaak gaan studeren. Dit soort maatregelen versterken dat effect, denkt zij. Ook het Interstedelijk Studentenoverleg is tegen. Voorzitter Tom van den Brink hoopt dat de Tweede Kamer niet instemt met het voorstel. Hij verwacht van de partijen die tegen het leenstelsel waren, dat ze ook hier ‘kritisch op zijn’.