Nieuwtje: ‘pechstudent' krijgt tweehonderd euro extra terug

27 juni 2024
Beeld:

Pexels

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
27 juni 2024

Studenten uit de zogeheten pechgeneratie krijgen toch nog íets meer geld terug. De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met een voorstel dat regelt dat de leenstelselstudent nog eens vijftig euro extra per jaar terugkrijgt. 

De compensatie waarop je als pechstudent kunt rekenen, komt daarmee neer op een bedrag van 1.640 euro. Het gaat om 410 euro voor elk jaar dat je onder het leenstelsel hebt gestudeerd. Eerder ging het nog om een bedrag van in totaal 1.440 euro. 

 

Het bedrag wordt in 2025 afgetrokken van je studieschuld, tenzij je geen schulden meer hebt openstaan – dan wordt het bedrag uitbetaald. Maar het is dus niet zo dat iedere student het bedrag op de rekening krijgt gestort. Voor veel studenten zal het in de praktijk eerder een soort korting op de studieschuld zijn. 

 

Overigens is de aanstaande coalitie van plan om hierna nog meer compensatie te regelen voor de pechgeneratie. In het hoofdlijnenakkoord werd al gesproken van een ‘extra eenmalige tegemoetkoming.’ De partijen willen hier ongeveer 1,4 miljard euro voor uittrekken. Dit voorstel moet nog wel worden uitgewerkt. 

 

Het leenstelsel trad in werking in 2015. Sindsdien is de gemiddelde studieschuld van Nederlandse studenten vrij snel opgelopen, van 12.400 euro in 2015 tot en met 17.100 euro, begin 2023.