Onderzoek: minder havisten uit bijstandsgezinnen naar hbo

24 juli 2018
Beeld:

Daniël Rommens | De Amstelcampus

Geplaatst door
Henk Strikkers
Op
24 juli 2018

Havisten met ouders in de bijstand gaan na de invoering van het leenstelstel minder vaak naar het hbo. Die conclusie trekken UvA-onderzoekers Lonneke van den Berg en Ruben van Gaalen.

Promovendus Van den Berg en hoogleraar Van Gaalen werken bij de programmagroep Institutions, Inequalities and Life courses van de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen. Zij deden onderzoek naar de gevolgen van het leenstelsel.

‘We zien een flinke daling bij kinderen uit bijstandsgezinnen die van havo naar hbo gaan’

Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs. Studenten krijgen sindsdien geen bijdrage meer van de overheid om te kunnen studeren.

 

Lonneke, wat hebben jullie precies onderzocht?

‘We hebben alleen gekeken naar de cijfers, dus de pure percentages schoolverlaters die van de havo naar het hbo gaan. Daarbij hebben wij onderscheid gemaakt tussen jongeren uit gezinnen met ouders die werknemers zijn en jongeren met ouders die een bijstandsuitkering krijgen.’

 

Wat was de belangrijkste conclusie?

‘Bij kinderen uit bijstandsgezinnen die van havo naar hbo gaan zien we een flinke daling. Bij kinderen met ouders die werknemer zijn is ook een daling te zien, maar wel een veel lichtere.’

Beeld: Beeld: privéarchief Lonneke van den Berg | Lonneke van den Berg

Hoe weet je dat deze daling door het leenstelsel is veroorzaakt?

‘We hebben ook naar dezelfde cijfers over de afgelopen tien jaar gekeken. We zien sinds de invoering van het leenstelsel een flinke afname die afwijkt van de trend. Maar een puur verband tussen de daling en de invoering van het leenstelsel kunnen we op basis van dit onderzoek niet trekken.’

 

Studentenbonden waarschuwden vanaf de invoering van het leenstelsel al dat juist jongeren uit armere gezinnen weg zouden blijven uit het hoger onderwijs. Krijgen zij hiermee gelijk?

‘We hebben voor deze bewering geen bewijs gevonden als het om jongeren op het vwo gaat. Daar is misschien ook minder keus: de universiteit of hbo wordt als enige logische vervolgstap gezien. Maar we zien dat dus wel bij havo-gediplomeerden met ouders in de bijstand.’

 

‘De aanvullende beurs waar jongeren uit bijstandsgezinnen aanspraak op kunnen maken is wel verhoogd. Mogelijk is dit niet bekend bij hen, of denken ze dat de kosten hoger zijn dan daadwerkelijk het geval is.’