Wat zeggen de partijen over... jouw loon en stagevergoeding?

20 november 2023
Beeld:

Unsplash (bewerking: HvanA)

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
20 november 2023

De verkiezingen komen eraan en dus zoekt HvanA in de partijprogramma’s naar dingen die jij als student wil weten. Vandaag: loon naar werken. Vinden de partijen dat er een hoger minimumloon moet komen? En willen ze ook dat jij een verplichte stagevergoeding krijgt? 

Jongeren en studenten verdienen vaak het minimumloon. Van de ruim vierhonderdduizend mensen die de minimale vergoeding krijgen voor hun werk, is ongeveer de helft jonger dan 25 jaar (cijfers: CBS, 2022). Als student kan het dus interessant zijn te stemmen voor een partij die dat minimumloon wil verhogen. 

 

Omdat het leven zo rap duurder is geworden, heeft de politiek zich afgelopen jaar al gebogen over het minimumloon. Dat heeft erin geresulteerd dat het vanaf 1 januari stijgt naar 13,27 euro per uur (voor Nederlanders ouder dan 21 jaar). Maar is dat genoeg?

 

14, 16 of 18 euro?

Bij lange na niet, vinden de linkse partijen GroenLinks/PvdA, PvdD en SP, die een concreet nieuw bedrag voorstellen. Je moet in Nederland tenminste 16 euro per uur gaan verdienen, vinden ze. Bovendien moet je dat bedrag al vanaf je 18e gaan verdienen en moet het bedrag meestijgen met de inflatie, mocht die de komende jaren nog meer toenemen.

JA21 is de enige partij die stelt het minimumloon niet te willen verhogen

D66 en ChristenUnie willen dat het minimumloon stijgt naar ongeveer 17,50 euro per uur. Zij willen daar wel iets langer de tijd voornemen. In vijf jaar tijd moet het in stapjes omhooggaan tot in 2028 dit nieuwe loon is bereikt. 

 

Volt en BvNL noemen minder hoge bedragen. Zij zijn (vooralsnog) voor een magere verhoging naar 14 euro per uur. BVNL vindt bijvoorbeeld dat je werkgevers niet te veel moet belasten. De oplossing moet juist vooral worden gezocht in lagere belasting op je inkomen, vindt de partij. Volt sluit een hogere verhoging niet uit, maar is ook voorzichtig. Is het immers niet gevaarlijk om het loon drastisch te verhogen? 

 

Veel andere partijen zeggen wel iets over het minimumloon, maar lijden aan een probleem dat je vaker ziet in verkiezingsprogramma’s: men wordt niet concreet. VVD vindt dat je met een minimumloon in ieder geval ‘rond moeten kunnen komen’, maar noemt geen bedrag. NSC, CDA en BBB en DENK stellen ook het minimumloon te willen verhogen, maar verklappen niet met hoeveel. Bij deze partijen blijft het vooralsnog gissen. 

 

Er is trouwens één partij die specifiek laat weten geen hoger minimumloon te willen. Dat is JA21. Die partij denkt namelijk dat je er alleen maar de inflatie mee opdrijft. Ook de SGP en FvD hebben het nergens in hun programma over het minimumloon en lijken het dus wel prima te vinden zo.

Moet je een stage belonen? 

Veel studenten lopen stage voor nop. Maar er zijn partijen die daar verandering in willen. Bijvoorbeeld omdat je het aantrekkelijker moet maken om een bepaald beroep te kiezen. Of omdat ze vinden dat je studenten überhaupt ‘eerlijk’ moet belonen voor het werk dat ze tijdens hun stage verzetten. Dat zijn D66, GroenLinks/PvdA, NSC, Volt, PvdD, Bij1 en DENK

Van alle partijen wil Volt studenten de hoogste stagevergoeding geven

Van die partijen noemen alleen NSC, Volt en PvdD een concreet bedrag. NSC noemt een stagevergoeding van 450 euro per maand, PvdD gaat er nog eens met vijftig euro overheen en Volt is het meest gul: die partij wil een verplichte stagevergoeding van 550 euro per maand. Andere partijen worden niet concreet wat betreft de vergoeding. DENK wil trouwens een heuse Wet minimumstagevergoeding. 

 

GroenLinks/PvdA benoemt specifiek dat ze een (hoge) stagevergoeding willen voor studenten die stagelopen in het basisonderwijs of als pedagogisch medewerker. Zulke studenten moeten in ieder geval 750 euro per maand krijgen, vindt de combipartij. In het onderwijs en de kinderopvang zijn de tekorten immers groot.