Nieuwtje: opkomst voor verkiezingen op HvA nu al hoger dan vorig jaar

17 mei 2023
Beeld:

Paul Disco | Een vergadering van de centrale medezeggenschapsraad (archieffoto)

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
17 mei 2023

Ze duren nog ruim een week, maar de verkiezingen voor de centrale medezeggenschapraad (CMR) trekken nu al meer stemmen dan vorig jaar. Populair is anders, toch boekt de HvA een klein succesje: bijna drie procent van de studenten heeft tot nu toe gestemd. 

De inzet van de HvA om studenten dit jaar meer naar de stembus te krijgen, lijkt dus voorzichtig zijn eerste vruchten af te werpen. Met nog tien dagen voor de boeg heeft 2,9 procent van de studenten gestemd op een kandidaat voor de CMR. 

Vorig jaar stemde uiteindelijk slechts 2,6 procent van alle HvA-studenten bij de CMR-verkiezingen. Ook lieten opvallend veel medewerkers het afweten. Die desinteresse paste in een neerwaartse, landelijke trend: ook op andere onderwijsinstellingen gaven studenten en medewerkers steeds minder om de medezeggenschap. 

 

Dat moet anders en dus ontvangt de HvA tot en met 2025 170.000 euro per jaar van het kabinet om de medezeggenschap nieuw leven in te blazen. Deze weken lopen er zogenaamde stem squads over de campus om studenten te motiveren tot stemmen. Wie stemt, krijgt wat lekkers: een chocoreep, bijvoorbeeld.

 

Aspirant-medezeggenschappers hoeven zo niet alleen voor zichzelf campagne te maken: de HvA doet dat ook. Alle tussentijdse opkomstcijfers – ook die van de drie deelraden waarvoor kan worden gestemd – zie je in de grafieken hieronder. De verkiezingen duren tot vrijdag 26 mei. 

Beeld: HvanA | Tussentijdse opkomst studenten
Beeld: HvanA | Tussentijdse opkomst medewerkers

In de rubriek Nieuwtje brengen we je snel en kort op de hoogte van wat er speelt in het hoger onderwijs. Al het snelle nieuws vind je hier verzameld.