Nieuwe studentassessor Jolieke: ‘Welzijn van studenten vind ik belangrijk’

18 januari 2023
Beeld:

Rosa Tromp

Geplaatst door
Irene Schoenmacker
Op
18 januari 2023

Lang werd er gezocht naar de nieuwe studentassessor en inmiddels is ze gevonden: Jolieke Timmermans (27), student Communicatie en Multimedia Design, volgt Fernon Longfur op. ‘Het sleutelwoord is voor mij verbinding.’

Via een omweg kwam Jolieke Timmermans op de HvA – en uiteindelijk bij de functie van studentassessor – terecht. Ze is vierdejaarsstudent en omdat iemand haar via LinkedIn op de vacature wees, besloot ze uiteindelijk te solliciteren. Haar doel: het welzijn van studenten en het onderwijs nog meer laten samensmelten.
 
Wat ze daarmee precies bedoelt? ‘Mijn persoonlijke route is niet altijd even makkelijk geweest’, zegt Jolieke, zittend aan een tafel in Café Fest. Ze is kersvers aangetreden als studentassessor en begon officieel op 1 januari. Een jaar lang mag ze aanschuiven bij het College van Bestuur en opkomen voor de belangen van haar medestudenten.

Beeld: Rosa Tromp

Eigen behoefte student eerst
Hoe ziet ze die rol precies voor zich? ‘Het welzijn van studenten vind ik een belangrijk onderwerp’, aldus Jolieke. ‘Opleidingen zijn nu vaak gericht op studiesucces, en de persoonlijke ontwikkeling van de student speelt te vaak een bijrol. Terwijl je zoveel leert over jezelf tijdens je studie. Het zou mooi zijn als deze twee zaken meer vervlochten raken.’ 
 
Het sleutelwoord van Jolieke is verbinding. ‘Verbinding met jezelf: dus ontdekken waar als student jouw krachten en talenten liggen. Maar ook verbinding vanuit de hogeschool met het werkveld bijvoorbeeld. Mijn ervaring is dat er vaak wordt gewerkt met denkbeeldige opdrachtgevers. Ik zou het mooi vinden als we contact leggen met echte bedrijven en dat studenten daar opdrachten voor kunnen uitvoeren.’ 
 
Samenwerken
Of, verbinding tussen opleidingen. ‘Ik zou het ook geweldig vinden als opleidingen meer zouden samenwerken bij een project’, zegt Jolieke. ‘Koppel bijvoorbeeld een mediastudent aan een ict-student en laat ze samen een opdracht maken. Zo leren studenten samenwerken en om te gaan met mensen met verschillende achtergronden. Dat moet je straks in je werk immers ook.’
 
De komende tijd gaat Jolieke langs bij verschillende opleidingen en gaat ze contact leggen met studieverenigingen. ‘Ik wil niet op mijn kamer zitten en wachten tot studenten naar me toekomen. Ik wil de studenten zelf opzoeken, om hun verhalen te horen en die mee te nemen.’