Miljoenen op de plank: bestedingen coronageld blijven achter op HvA

4 juli 2022
Beeld:

Peter Linke

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
4 juli 2022

Om studenten weer op de rit te krijgen na de lockdowns, heeft de HvA deze jaren ruim 27 miljoen euro extra te besteden. Maar faculteiten hebben moeite het uit te geven: van het geld dat bedoeld is voor extra begeleiding van studenten, blijft een flink deel vooralsnog op de plank liggen. 

Zorg dat studenten zonder problemen beginnen op de HvA. Krik hun welzijn wat op met leuke activiteiten, zoals rondleidingen of potjes tafeltennis. Voorkom verdere studievertraging die ze de afgelopen jaren hebben opgelopen en zorg vooral voor extra begeleiding bij de lerarenopleidingen, waar veel stages in coronatijd zijn uitgevallen.

In- en doorstroom, studentenwelzijn, stagebegeleiding en ondersteuning van de lerarenopleidingen: dat zijn de vier doelen waar het hoger onderwijs deze jaren extra in moet investeren via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is een miljardenfonds dat het kabinet begin 2021 in het leven riep: 8,5 miljard euro voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs om leerlingen en studenten weer een zet in de goede richting te geven. 

 

Sommige studenten hadden in lockdowntijd immers vertraging opgelopen, onder meer door misgelopen stages. Anderen mochten doorstromen, ook vanuit het mbo, terwijl ze nog punten moesten halen. Ook konden studenten na jaren vol afstandsonderwijs wel een mentaal steuntje in de rug vanuit de hogeschool gebruiken. Maar liefst 27 miljoen euro ontving de HvA, vrij te besteden aan zulk herstel: ruim 11 miljoen voor studiejaar 2021-22, en bijna 16 miljoen voor 2022-23. 

Verantwoord geld

Afgelopen week verantwoordde de HvA in een verslag waaraan het coronageld tot dusver is besteed.

 

Zo hebben faculteiten meer studiebegeleiders, vertrouwenspersonen en psychologen in dienst genomen. Ook zijn er vaste contracten gemaakt van tijdelijke. Opleidingen organiseerden allerlei bindingsactiviteiten en extra contactmomenten. Begin dit studiejaar was de campus bovendien gezellig versierd en kon je de koffie een week gratis drinken.

 

Dat heeft ervoor moeten zorgen dat studenten een ‘betere landing’ op de HvA kregen en dit jaar zo goed mogelijk ondersteund werden, na alles wat ze door corona moesten missen. 

Moeite met uitgeven

Uiterlijk 2024 moet deze zak coronageld zijn uitgegeven. Maar bij de HvA blijft vooralsnog 3,6 miljoen euro die in het eerste halfjaar begroot was, onaangeraakt. Dat blijkt uit de meest recente rapportage van het NPO-projectteam, dat de uitgaven van faculteiten monitort.

 

Zo zou van september 2021 tot het laatste meetpunt, 31 maart 2022, volgens de planning al 8,5 miljoen euro moeten zijn uitgegeven. Toch is daar ‘slechts’ 4,9 miljoen van terechtgekomen, oftewel 58 procent van het ontvangen geld. Waarom blijven zo veel miljoenen euro’s onbesteed?

 

Een reden is de lockdown eind vorig jaar, zo stelt het projectteam in zijn rapportage. Faculteiten kwamen door de sluiting van de gebouwen namelijk niet toe aan het uitvoeren van verschillende plannen. Maar ook de krappe arbeidsmarkt maakt dat er van de NPO-portemonnee veel geld overblijft. ‘Het is een uitdaging gebleken om kwalitatief goed personeel te krijgen’, zo meldt het projectteam.

Een faculteit loopt op schema; de andere besteden (flink) minder dan oorspronkelijk begroot

Faculteiten verschillen

Opvallend is dat de ene faculteit er veel beter in slaagt het geld uit te geven dan de andere. Zo loopt de Faculteit Gezondheid (FG) qua uitgaven zelfs voor op schema, terwijl de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) slechts een vijfde van het begrote geld heeft besteed. Volgens een woordvoerder van de HvA komt dat doordat de hogeschool decentraal georganiseerd is. Hierdoor heeft elke faculteit een eigen plan opgesteld, met bijbehorende uitvoering.

 

Ook bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (50 procent) gaat het niet vlug, terwijl herstel juist daar door het uitvallen van stages hard nodig was. En van de NPO-gelden die HvA-breed – vanuit Studentenzaken, bijvoorbeeld – zouden worden besteed, is ook slechts 38 procent uitgegeven. Overigens speelt dit luxeprobleem in heel het hoger onderwijs. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft de bestedingstermijn van de NPO-gelden daarom al verlengd van 2023 tot uiterlijk 2024, zodat instellingen een jaar langer de tijd hebben om het geld uit te geven. 

 

Plannen opgeschoven

Wat er gebeurt met de miljoenen die nu overblijven? Het NPO-projectteam stelt in zijn rapportage dat geld dat nu niet wordt besteed, de komende twee jaar alsnog aan de coronadoelen zal worden uitgegeven. Wel heeft de HvA al in zijn jaarverslag van 2020 vermeld dat als er na 2024 nog steeds geld op de plank ligt, de hogeschool dat eventueel kan investeren in andere zaken, zoals de ontwikkeling van digitalisering of flexibel onderwijs.