HvA en UvA betreuren ‘verdachtmakingen’ Zembla over ICT-project

18 mei 2018
Beeld:

Lukas (cc, via Pexels)

Geplaatst door
Altan Erdogan
Op
18 mei 2018

De websites van onderzoekprogramma Zembla en Follow the Money melden vandaag dat er mogelijk sprake is geweest van corruptie of fraude bij een ICT-project op de HvA. Uit onderzoek van een door de HvA en UvA ingeschakeld bedrijfsrecherchebureau blijkt dat het bewijs hiervoor ontbreekt. De hogeschool en de universiteit noemen de publicaties ‘onzorgvuldig’ en betreuren ze.

Onder de kop ‘Voor wat hoort wat: schimmige deals aan de Hogeschool van Amsterdam’ schrijven Zembla en Follow the Money vandaag dat er door een ingehuurd bedrijf mogelijk betalingen zijn gedaan aan een manager van de gezamenlijke ICT-afdeling van de HvA en de UvA.

 

Deze betalingen zouden zijn bedoeld om de manager – hij wordt ‘X.’ genoemd in het artikel – te belonen voor het gunnen van de opdracht aan dit bedrijf, Revnext. Deskundigen zeggen in het artikel dat dit de schijn wekt van ‘ambtelijke omkoping en corruptie’ en menen dat er sprake is van een zogenoemde verboden ‘kickback-fee’Een kickback-fee is een bonus die iemand krijgt voor het aandragen van een ander als klant.

HvA en UvA: geen regels overtreden bij inhuren van ICT-bedrijf

Revnext is een ICT-bedrijf dat onlangs door de HvA is ingehuurd om de hogeschool voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving, die op 25 mei ingaat. Eén van de eigenaren van Revnext, Steven Djohan, legde eind april aan HvanA uit hoe het met het project ging.

 

Bedrijfsrecherche
Inmiddels heeft de HvA besloten geen gebruik meer te maken van de diensten van dit bedrijf en heeft het de banden met Revnext verbroken. Djohan van Revnext zou in e-mails aan een door hem ingehuurde werknemer de betalingen hebben genoemd. De HvA en UvA hebben na het inzien van deze mails – Zembla had ze vrijgegeven – Hofmann Bedrijfsrecherche ingeschakeld om de zaak te onderzoeken.

 

De HvA en UvA zeggen vanochtend in een gezamenlijke verklaring dat er geen enkel bewijs is geleverd voor deze betalingen en dat er verder ook geen regels zijn overtreden bij het project. ‘De passages in de e-mails over de betalingen bleken een verzinsel te zijn van Revnext om minder geld te hoeven afdragen aan een door hen ingehuurde zzp’er’, staat er in de verklaring. In de praktijk zou Revnext deze betalingen dus nooit hebben gedaan. Ook recherchebureau Hofmann vond hiervoor geen bewijzen, en Zembla en Follow the money schrijven zelf op hun site dat hard bewijs ontbreekt.

De tekst loopt door onder de afbeelding.

Beeld: Zembla | Een screenshot van het artikel op de site van Zembla

Voor de HvA waren de ‘verzinsels’ van Djohan van Revnext wel voldoende reden om te stoppen met het bedrijf. ‘De e-mails en het daarmee in diskrediet brengen van HvA en UvA en één van hun medewerkers is een kwalijke zaak. Daarom hebben we de banden verbroken.’ Dit heeft geen praktische gevolgen voor het voorbereiden van de HvA op de nieuwe privacywet. Op het Administratief Centrum is een andere deskundige vrijgemaakt om het project verder in goede banen te leiden. De werkzaamheden hebben volgens de HvA geen vertraging opgelopen.

 

Betreuren
De hogeschool en universiteit hebben Zembla en Follow the Money op 4 mei laten weten dat uit het onderzoek geen misstappen zijn gebleken en dat de HvA is gestopt met Revnext. Dat de media het verhaal alsnog hebben gepubliceerd en dat er daardoor ‘de indruk is ontstaan dat er door de instellingen is gesjoemeld’, vinden HvA en UvA ‘te betreuren’. Volgens Wouter Rutten, woordvoerder van de HvA, beraden de instellingen zich nog op nadere stappen.

 

Revnext was nog niet bereikbaar voor verder commentaar. Sander Rietveld, onderzoeksjournalist van Zembla en schrijver van het artikel, reageerde vandaag op Twitter: