HvA kiest: waarom jij moet stemmen – Faculteit Gezondheid

16 mei 2018
Beeld:

Pxhere (cc) / HvanA

Geplaatst door
Nina Rijnierse
Op
16 mei 2018

Deze twee weken kun je stemmen tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen? HvanA kijkt mee bij de raden, waarin studenten en medewerkers overleggen met het bestuur van de HvA en de faculteiten. Vandaag is de medezeggenschapsraad van de Faculteit Gezondheid aan de beurt.

De deelraad van de Faculteit Gezondheid overlegt met de decaan van de faculteit over belangrijke thema’s zoals werkdruk en de jaarplannen, waarop het instemmingsrecht heeft. De raad controleert dan of het geld dat er voor de faculteit beschikbaar is aan de volgens de leden juiste dingen wordt besteed.

 

De deelraad overlegde het afgelopen jaar veel met andere raden. Bijvoorbeeld met de centrale raad, vertelt Stefan Vuijst (25), die al drie jaar in de deelraad zit en ook in de centrale raad heeft gezeten. ‘De centrale raad heeft maatregelen bedacht om de werkdruk aan te pakken onder medewerkers van de HvA. We hebben onze decaan geadviseerd hoe die ideeën op onze faculteit kunnen worden ingezet.’

Beeld: Beeld: privéarchief Stefan Vuijst | Stefan Vuijst

‘Ik ben trots op hoe we het thema werkdruk op de agenda hebben gezet. Ook hebben we input gekregen van medewerkers zelf.’

 

Verder overlegde de deelraad ook met hun raadscollega’s van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Dat komt doordat zij één decaan delen: Wilma Scholte op Reimer. Ook hebben ze dezelfde directeur bedrijfsvoering.

 

Open kaart
De samenwerking tussen de faculteitsraad en de decaan was dit jaar wisselend, zegt Stefan. ‘Soms werden we goed op de hoogte gebracht, maar het kwam ook voor dat er documenten in omloop waren die wij nog niet hadden gezien.’ Zijn tip voor de decaan is dan ook: ‘Blijf open kaart spelen. Geef informatie door, ook als je denkt dat wij er niks aan hebben. Zorg dat wij alles weten wat jullie weten.’

Volgend jaar gaat de raad vooral veel te maken krijgen met het huisvestingsvraagstuk. ‘Er gaan dingen veranderen rond het AMC, waar we nu zitten, maar hoe is nog niet precies duidelijk. Zoals het er nu uitziet komt er een nieuw gebouw óf wordt het gebouw dat er nu staat gerenoveerd. En we moeten ook kijken wat de medewerkers en studenten van de Faculteit Gezondheid van de plannen vinden.’

 ‘Het kwam voor dat er documenten in omloop waren die wij nog niet hadden gezien’

Voor de Faculteit Gezondheid stelden zich dit jaar vijf studenten en vijftien medewerkers kandidaat. Voor beide groepen zijn negen zetels beschikbaar. Dat betekent dat er voor de studenten geen verkiezingen zijn.

 

‘Het is jammer dat niet meer studenten zich hebben aangemeld,’ zegt Stefan. ‘Het is natuurlijk fijn om zoveel mogelijk meningen te verzamelen. Er worden misschien later dit jaar tussentijdse verkiezingen georganiseerd om het tekort aan studenten aan te vullen.’

Stefan zelf gaat niet door in de raad. Na drie jaar in de faculteitsraad en de centrale raad te hebben gezeten geeft hij het stokje door. Nieuwe raadleden moeten zich vooral niet schamen als ze iets niet weten, adviseert Stefan. ‘Er zijn veel lieve mensen die jaren aan ervaring hebben en die je kunnen helpen. En er bestaan geen domme vragen.’

 

De medezeggenschapsverkiezingen zijn van 7 t/m 18 mei. Studenten en medewerkers kunnen stemmen voor de facultaire raden en de Centrale Medezeggenschapsraad. Medewerkers van de facilitaire diensten kunnen stemmen op de deelraad Staven en Diensten.

 

Hieronder vind je de kandidaatlijsten voor de verkiezingen.