Studentencorps schaft dispuutsontgroeningen af na geweld

8 september 2021
Beeld:

Daniël Rommens | Archiefbeeld van ontgroeningen in Amsterdam

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
8 september 2021

Het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C./A.V.S.V.) schaft de ontgroening van de afzonderlijke disputen af. Zes disputen zijn voorlopig geschorst, na berichten over geweldsincidenten tijdens wat studentenverenigingen de kennismakingstijd noemen.

Vorige week vonden bij minstens zes disputen misstanden plaats. Volgens de studentenvereniging ging het om fysieke mishandeling zoals stompen, trappen en klappen in het gezicht. ‘Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis. Toch is er wel sprake van tijdelijk letsel: blauwe plekken, mank lopen, wonden, striemen,’ schrijft het corps op haar website.

 

De Telegraaf schreef dat iemands arm verbrijzeld is met een wijnfles. Bovendien zou volgens de krant ‘een deelnemer verlies van gezichtsvermogen hebben opgelopen doordat er alcohol in zijn oog kwam’.

Gedragscode studentenverenigingen

Het Amsterdamsch Studenten Corps is aangesloten bij de Gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd: een overeenkomst tussen de UvA, de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Amsterdamse Kamer van Verenigingen, inclusief alle daarbij aangesloten verenigingen. In de code staat onder meer dat activiteiten van studentenverenigingen ‘onder geen beding [mogen] leiden tot geestelijke, dan wel fysieke schade van de (aspirant-)leden’.

 

Er kunnen sancties worden opgelegd, als de code niet wordt nageleefd. Denk aan waarschuwingen, het intrekken of opschorten van bestuursbeurzen, het opschorten van mogelijkheid tot promotie of het verbreken van de banden tussen vereniging en onderwijsinstellingen.

Zwijgcultuur

De studentenvereniging zette de kennismakingstijd vorige week per direct stop nadat het nieuws over de geweldsincidenten naar buiten kwam. Het bestuur neemt deze drastische beslissing ook omdat er volgens hen een zwijgcultuur heerst. Aspirant-leden durven door sociale druk vaak niet te vertellen wat zich heeft afgespeeld.

 

Grootschalig onderzoek

Het bestuur kondigt een grootschalig onderzoek naar de misstanden aan en zegt dat de sociëteit van het corps de deuren voorlopig sluit. Daarnaast roept het corps alle slachtoffers op aangifte doen en belooft hen daarbij te helpen met juridische bijstand. Alle betrokken disputen en alle dispuutsleden worden geschorst. Ook wordt er een commissie opgericht die gaat onderzoeken hoe er in de toekomst wel een veilige ontgroening kan plaatsvinden.

 

De HvA zei in een reactie op het geweld, niet te accepteren dat er ‘afgeweken is van de gedragscode’ die eerder met het corps is opgesteld. De hogeschool heeft de studenten samen met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit op het matje geroepen en sluit sancties niet uit. Een gezamenlijke reactie met de Vrije Universiteit en de HvA wordt volgende week verwacht.

 

Eerdere misstanden

Het is niet de eerste keer dat er studenten gewond raken bij dispuutsontgroeningen van het A.S.C./A.V.S.V. In 2018 vertoonden studenten onderkoelingsverschijnselen nadat ze gedwongen werden in de buitenlucht te slapen. Twee jaar eerder deed het openbaar ministerie onderzoek naar een geweldsincident bij een dispuutsontgroening.