Verdeelde reacties op het afschaffen van het bindend studieadvies

29 oktober 2020
Beeld:

Daniël Rommens | Eerstejaarsstudenten in het Wibauthuis (archieffoto)

Geplaatst door
Marloes van de Wakker
Op
29 oktober 2020

Er komt iets minder druk op de schouders van toekomstige studenten, want de Tweede Kamer wil het bindend studieadvies afschaffen. Asva Studentenunie is blij met dat voornemen, maar er is ook kritiek.

De meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteren voor het afschaffen van het bindend studieadvies (bsa) op hogescholen en universiteiten. Het zou vervangen moeten worden door een niet-bindend advies. Een goede zet, vindt Cato van Hoegee van Asva Studentenunie: ‘Het hbo dekt zichzelf al goed in, door eisen verderop in de studie.’ Als voorbeeld geeft ze het bepaald aantal studiepunten dat je moet halen, voordat je aan een stage of afstudeeropdracht mag beginnen. ‘Dit geeft genoeg motivatie voor studenten om goed hun best te doen.’

Wat is het bsa?

Iedere student krijgt aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies van de hogeschool of universiteit. Niet genoeg studiepunten en geen bijzondere omstandigheden, betekent een negatief bsa. Als student moet je dan gedwongen stoppen met je opleiding.

Eigen verantwoordelijkheid

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld kwam met het idee om het bsa af te schaffen. Ze vindt dat studenten zelf de verantwoordelijkheid moeten krijgen om te beslissen of het zin heeft om door te gaan met hun studie. Het bsa zorgt er volgens haar voor dat studenten minder snel activiteiten naast hun studie doen. ‘Toen ik solliciteerde bij Asva, was ik me ervan bewust dat dit studievertraging kon opleveren waardoor ik misschien niet verder mocht met mijn opleiding. Ik kan me voorstellen dat dit veel studenten tegenhoudt’, vertelt Cato van Hoegee, die zelf bestuurskunde studeert aan de HvA. 

 

Bovendien gaan studenten die een negatief studieadvies krijgen volgens Van Hoegee vaak naar een andere hogeschool of universiteit om dezelfde opleiding alsnog te volgen. ‘Het is niet makkelijk als je ineens uit je vertrouwde studentenstad wordt weggehaald’, zegt Van Hoegee. Dit zorgt volgens haar juist voor meer vertraging en een hogere studieschuld.

 

Langstudeerders

De voorgenomen afschaffing leidt bij studenten tot een feeststemming, maar er is ook kritiek. De VSNU, de overkoepelende organisatie van universiteiten, waarschuwt voor een ‘nieuwe generatie langstudeerders’ en ook op de hogescholen uitten enkele bestuurders en docenten zich kritisch, zoals Creative Business-docent Saskia de Boer in de HvanA-podcast Even Doorpraten. ‘Er wordt nu een stop, waarbij je een bepaald minimumniveau moest behalen, uit de opleiding getrokken. Een heel slechte maatregel’, vindt De Boer.

Vanwege de coronacrisis werd het bsa vorig schooljaar al opgeschort. Ook op de HvA kregen alle eerstejaars studenten de kans om verder te studeren en dit schooljaar te gebruiken om een eventuele opgelopen achterstand in te halen. ‘Studenten vertelden ons dat ze blij waren dat ze wat meer ademruimte kregen. Het bsa zorgt onbewust voor veel stress’, vertelt Van Hoegee. 

Minister Van Engelshoven van Onderwijs vindt al langer dat het bsa een enorme druk op studenten legt. Twee jaar geleden stelde ze voor om de studiepuntenorm te verlagen, maar de partijen VVD en CDA zagen niets in dit idee, waardoor het niet doorging. Van Engelshoven is daarom nu extra enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen.