Historisch lage opkomst onder studenten bij mr-verkiezingen

3 juli 2020
Beeld:

Daniël Rommens | Een vergadering van de Centrale Medezeggenschapsraad in 2018

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
3 juli 2020

De opkomst bij de verkiezingen voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is historisch laag uitgevallen. Onder studenten was slechts 2,2 procent bereid om een stem uit te brengen. De opkomst onder medewerkers bleef redelijk stabiel: 42,9 procent bracht een stem uit.

Medewerkers zijn al jaren meer bereid om te stemmen dan studenten, maar het verschil bij deze verkiezingen is groter dan ooit. Twee jaar geleden stemde nog 4,9 procent van de studenten voor de centrale raad. Dat is dit jaar bijna 3 procent gedaald. De verkiezingen werden vanwege het coronavirus uitgesteld en vanwege de sluiting van de HvA konden kandidaten geen campagne voeren op de campus.

 

Het HvA-bestuur noemt de lage opkomst teleurstellend. ‘Een voor de hand liggende verklaring is het feit dat de studenten de afgelopen maanden vanuit huis hebben gestudeerd’, zegt het bestuur in een reactie. ‘We zullen de opkomst en de uitslag eerst met de CMR bespreken en met hen analyseren wat de invloed van de crisis is geweest en of er wellicht nog andere verklaringen zijn. Dan zullen we ook bespreken hoe we die voor de toekomst kunnen verbeteren.’

‘Iedereen is volgens de geldende regels gekozen en is daarom volwaardig gesprekspartner voor het bestuur’

De opkomst onder medewerkers is traditioneel veel hoger dan bij studenten. Maar met 42,9 procent valt ook die iets lager uit dan bij de vorige verkiezingen. Van een scherpe daling, zoals onder de studenten, is echter geen sprake. De studenten en medewerkers met een zetel in de nieuwe CMR kregen in totaal 1626 stemmen. Daarmee vertegenwoordigt de raad 3,2 procent van alle HvA’ers.

 

Voor het HvA-bestuur doet dat niets af aan de legitimiteit van de raad. ‘Het opkomstpercentage is voor ons niet het meest relevant. Iedereen is volgens de geldende regels gekozen en is daarom volwaardig gesprekspartner voor het bestuur.’

 

Agnes Tay (Business & Economie) kreeg de meeste voorkeursstemmen: 189 medewerkers stemden op haar. Student Lola Bessa (Digitale Media & Creatieve Industrie) kon rekenen op 89 voorkeurstemmen van haar medestudenten. In totaal zijn er 24 zetels in de raad. Twaalf voor studenten en twaalf voor medewerkers.

Naast de algemene raad, stemden studenten en medewerkers ook voor de deelraden per faculteit. De opkomsten onder studenten zijn daar niet veel beter, behalve op twee faculteiten. Bij de Faculteit Bewegen, Sport & Voeding bracht 7,9 procent van de studenten een stem uit en op de Faculteit Techniek 8,7 procent.

 

Studenten betrekken
Mark van der Horst, oud-voorzitter van de CMR, stelde zichzelf in 2018 tot doel om meer studenten te betrekken bij de medezeggenschap. ‘Dat is ons niet gelukt’, concludeerde hij bij zijn afscheid als voorzitter in september 2019. Waarom dat niet lukte lichtte hij toe in de HvanA-podcast Even Doorpraten.

 

(De tekst loopt door onder de podcast.)

Zijn opvolger Paul Disco wilde het werk van de raad zichtbaarder maken en de werkdruk voor raadsleden aanpakken. Volgens hem waren de stukken die de leden moeten lezen veel te ingewikkeld. Meerdere studentleden hebben zich in de afgelopen raadsperiode – tijdelijk – teruggetrokken omdat het raadswerk en de studie niet te combineren waren. Disco legde zijn voorzittersrol dit voorjaar neer, omdat hem naar eigen zeggen het werken onmogelijk werd gemaakt.

 

De nieuwe medezeggenschapsraden beginnen hun werk op 1 september. De huidige raad is op 30 juni voor het laatst bij elkaar gekomen. Bekijk hier de volledige verkiezingsuitslagen.