HvA wil versneld over op combinatie digitaal en fysiek onderwijs

20 mei 2020
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
20 mei 2020

De HvA gaat versneld overstappen op zogeheten blended learning. De combinatie van digitaal en (beperkt) fysiek onderwijs is niet alleen nu vanwege de coronacrisis de norm, maar wordt volgens bestuurder Huib de Jong ook voor de toekomst het onderwijsmodel.

Het onderwijs wordt al acht weken volledig digitaal gegeven. Nu hogescholen vanaf 15 juni iets meer ruimte krijgen om praktijkonderwijs en toetsing op locatie aan te bieden, valt het onderwijs straks al onder de definitie van ‘blended learning’: een combinatie van onderwijs op afstand en op locatie. Volgens het hogeschoolbestuur is deze vorm ook na de crisis de norm.

 

De Jong vraagt in een videoboodschap opleidingen om na te denken over de invulling van blended learning. Welke werkzaamheden kunnen digitaal, wat moet perse op locatie? ‘Op basis van die inventarisatie moeten we kijken hoe we het onderwijs het komende jaar laten starten. Dan hebben we ongeveer een jaar om na te denken over de vormgeving op lange termijn van het onderwijs. Dat zal altijd blended learning zijn.’

 

(Tekst loopt door onder video.)

De HvA koestert al langer de ambitie voor een balans tussen fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. Uit die gedachte is destijds de inrichting voor Brightspace ontstaan. Nu er al volop digitaal wordt gewerkt, grijpt de hogeschool de crisis aan om die wens verder vorm te geven. Bijvoorbeeld door middel van digitale mogelijkheden op Brightspace. ‘Die worden nog niet overal volop benut’, vertelt een woordvoerder. ‘Een ondersteunend team hielp opleidingen al voor de crisis met het blenden van hun onderwijs.’ Het bestuur verwacht voor 1 juli een gids uit te brengen over blended learning. 

 

In een intern document deelt het bestuur voor het eerst de toekomstvisie over het onderwijs in coronatijd. Daarin wordt volgend schooljaar gezien als een overgangsperiode. Omdat de HvA afhankelijk is van landelijke regels, is er besloten om uit te gaan van het scenario met de meeste beperkingen. Het bestuur verwacht volgend jaar de ruimte met slechts 10 procent van het normale aantal studenten en mederwerkers te kunnen delen. Dat betekent voor fulltime medewerkers bijvoorbeeld dat zij mogelijk vier uur per week op locatie kunnen zijn.

‘Het zijn kaders van het kabinet waar we ons naar hebben te schikken’

De grootste beperkingen voor de HvA zijn de schaarse ruimte in gebouwen en de landelijke afspraak dat studenten niet in de spits mogen reizen. ‘Dit betekent dat het onderwijs pas kan beginnen om elf uur in de ochtend. De doorlooptijd is dan tot tien uur in de avond, maar dan moeten we rekening houden met het feit dat tussen drie en acht uur vervoersbewegingen ongewenst zijn.’ 

 

Om de ruimte volgend jaar eerlijk te benutten, wordt er deze zomer gewerkt aan de roostering van digitaal en fysiek onderwijs. Ook komt er voor de hele HvA een centraal verdeelmodel voor de ruimte op de locaties.

 

Mogelijk vinden toetsen die echt niet online kunnen plaats op locatie vanaf 15 juni. De prioriteit ligt dan bij afstudeerders en propedeusestudenten die door corona studieachterstand hebben opgelopen. Maar ook hier gelden beperkingen, zegt de woordvoerder. ‘De anderhalvemeterregel en de reisbeperking blijven een feit, daardoor zal de openstelling helaas beperkt zijn. Dat zijn kaders van het kabinet waar we ons naar hebben te schikken.’