Gebouwbeheer bekijkt spelregels rustruimtes na ‘intimidatie niet-bidder’

5 februari 2020
Beeld:

Suzan Stekelenburg

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
5 februari 2020

Een incident in de rustruimtes, waarbij een niet biddende student zou zijn geïntimideerd, plus ophef over het weghalen van gebedskleedjes heeft ertoe geleid dat de facilitaire dienst van de HvA opnieuw gaat bekijken of de spelregels in de rustruimtes wel toereikend zijn.

Is iedereen welkom in de rustruimtes op de HvA? Als je de spelregels voor het gebruik van de speciaal ingerichte ruimtes voor ‘reflectie of meditatie’ bekijkt wel. Maar in de praktijk blijken de rustruimtes, die in 2017 werden geopend, niet zo inclusief te zijn als gehoopt.

 

Vooral veel Islamitische studenten gebruiken de rustruimte voor hun dagelijkse gebeden. Daar is de rustruimte óók voor bedoeld, maar het is niet de bedoeling dat die ruimte enkel daarvoor geclaimd wordt. Onlangs vond een incident plaats waarbij een niet biddende aanwezige in de rustruimte door anderen werd geïntimideerd, zo meldt de facilitaire dienst desgevraagd.

Wat zijn die rustruimtes?

De rustruimtes werden in 2017 geopend op initiatief van een aantal leden van de CMR. Er was volgens hen behoefte aan een ruimte waarin HvA’ers zich konden terugtrekken. Er werden drie van dit soort ruimtes geopend in het Wibauthuis, de Leeuwenburg en de Fraijlemaborg.

 

Het openen van de rustruimtes zorgde voor veel discussie op en buiten de HvA. Critici waren bang dat de ruimtes vooral als ‘gebedsruimtes’ gebruikt zouden gaan worden, iets wat de HvA als non-religieuze instelling volgens hen niet zou moeten faciliteren. Daarom werd bewust gekozen om de ruimtes een neutraal karakter te geven, waardoor iedereen zich in principe welkom voelt in de ruimtes.

Bovendien hebben studenten, tegen de regels in, kasten in een van de rustruimtes opengebroken om daar hun gebedskleedjes in te opslaan. De facilitaire dienst, verantwoordelijk voor de rustruimtes, heeft die kleedjes verwijderd en de kasten opnieuw gesloten. Dat heeft volgens het hoofd van die dienst, Harold Swartjes, ‘tot consternatie geleid’.

 

Daarom gaat de facilitaire dienst samen met een groep studenten opnieuw kijken naar de aankleding en de spelregels van de rustruimte. Wat het HvA-bestuur betreft gaat dat echter niet leiden tot het aanpassen van de spelregels. ‘We zijn heel tevreden over de rustruimtes. Ze voorzien in een behoefte van studenten en medewerkers en er zijn bij ons geen ernstige incidenten bekend’, laat een woordvoerder weten. Het bestuur benadrukt wel dat ‘de spelregels in de rustruimtes moeten worden nageleefd’.

 

Seksuele activiteiten

In 2019 evalueerde de facilitaire dienst de rustruimtes al eens op verzoek van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Zij vroegen aan gebruikers of ze tevreden waren over de rustruimtes. Dertig procent van de ondervraagde gebruikers gaf aan ontevreden te zijn.

 

Ze klaagden onder andere over het feit dat ze geen gebedskleedjes mochten achterlaten, dat er te weinig ruimte was om te bidden. Andere gebruikers klaagden juist over het feit dat de ruimtes voor gebed gebruikt worden. De meest opvallende klacht gaat over vermeende ‘seksuele activiteiten’ die in een van de rustruimtes zou hebben plaatsgevonden.

‘Er is geen reden om de spelregels aan te passen’

De dienst vroeg ook om tips om de ruimtes te verbeteren. De antwoorden varieerden van ‘gebedskleding en kleedjes laten liggen’ en ‘meer inrichting als gebedsruimte’ tot het verzoek om een dartbord op te hangen.

 

Het advies van de facilitaire dienst aan de CMR en het HvA-bestuur was om de ruimtes in stand te houden en elkaar meer aan te spreken op het niet naleven van de huisregels. De gebouwbeheerders zouden daar toezicht op moeten houden. De dienst benadrukte dat de ruimtes neutraal van karakter moesten blijven en opperde om ook in het Dr. Meurerhuis in Osdorp een rustruimte te openen.