Ondanks alle inspanningen blijft thuiszorg impopulair

26 november 2019
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Heleen Gorris
Op
26 november 2019

Alle inzet ten spijt: de extra focus binnen de opleiding Verpleegkunde op de thuiszorg heeft niet geholpen. Er kiezen nog steeds weinig studenten voor een baan in de thuiszorg na hun studie, blijkt uit onderzoek van Margriet van Iersel.

Weinig aanzien, een gebrek aan begeleiding en eentonig werk zoals insuline spuiten en helpen met wassen en aankleden. Zomaar een paar overtuigingen die bij verpleegkundestudenten heersen over de thuiszorg. Zorg verlenen achter de voordeur is bij de studenten nog altijd niet populair.

 

Langer thuis wonen

En dat is een probleem, want ook in de wijk staan ze te springen om zorgverleners. Er is een tekort aan verpleegkundigen in het algemeen, en aan wijkverpleegkundigen in het bijzonder. Zeker in grote steden als Amsterdam.

Steeds meer mensen maken namelijk gebruik van thuiszorg. Dat komt doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Deels vrijwillig, en deels gedwongen omdat verpleeghuizen te duur zijn. Door deze ontwikkeling is er een grotere vraag naar wijkverpleegkundigen die bij mensen thuis zorg komen leveren.

Om aan die vraag te voldoen sloegen de HvA en Amsterdamse thuiszorgorganisaties zoals Evean en Cordaan de handen ineen. Sinds 2014 is er in het het vernieuwde curriculum van Verpleegkunde meer aandacht voor thuiszorg, zoals stages in dit gebied, lessen van thuiszorgmedewerkers of studiecasussen over thuiswonende patiënten. Alles om studenten warm te maken voor een baan in de wijk.

Beeld: Marieke van der Heijden (HvA) | Margriet van Iersel

Witte jas

Zonder resultaat. Margriet van Iersel is onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde, en zij vergeleek de populariteit van de thuiszorg voor en na het vernieuwde lesprogramma. Daarvoor ondervroeg ze ruim 550 studenten. ‘In 2014 zagen we dat 80 procent van de verpleegkundigen in het ziekenhuis wil gaan werken. Vijf jaar later, in 2019, is dat niet veranderd.’

 

Hoe komt dat? Volgens Van Iersel is het beeld in de media van de ziekenhuisverpleegkundige in een witte jas hardnekkig. ‘Onder studenten heeft werken in het ziekenhuis daardoor nog steeds meer aanzien.

 

Daarbij zeggen studenten in het onderzoek dat zij bang zijn voor een gebrek aan begeleiding in de thuiszorg. Daar zit wel wat in, want in de thuiszorg ben je vaak alleen op pad. Met name jonge studenten die na hun middelbare school meteen beginnen vinden dit een nadeel.’

 

Van Iersel ziet daarom ook kansen bij de wat oudere student. Die staan door hun leeftijd steviger in hun schoenen en durven sneller alleen beslissingen te maken. ‘We zijn op de HvA nu een werk-leertraject gestart. Studenten met andere vooropleidingen worden dan aangenomen bij een van de thuiszorgorganisaties, en volgen hier onderwijs dat specifiek gericht is op de zorg aan huis.’

 

Ben jij deze week in het Nicolaes Tulphuis? Kom ons dan ontmoeten in de hal bij de koffiecorner. De aankomende dagen maken we verhalen over de gezondheidscampus en we horen graag welk verhaal we volgens jou niet moeten vergeten.