Kun jij je tentamen straks vijf keer per jaar herkansen?

7 oktober 2019
Beeld:

Unsplash (Ben Mullins)

Geplaatst door
Heleen Gorris
Op
7 oktober 2019

Haal jij na twee keer je tentamen niet? Pech, dan moet je het vak een jaar later opnieuw volgen. Het is een doorn in het oog van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA. Die wil kijken of jij vaker je tentamen kunt herkansen.

Zelf kiezen in welke tentamenweek je een tentamen maakt of herkanst. En in plaats van twee kansen per studiejaar, heb je er in totaal zes. Klinkt lekker, toch?

 

Hoewel het nu nog toekomstmuziek is, willen CMR-voorzitter Paul Disco en raadsleden Alessandro van Haag en Mark van der Horst gaan uitzoeken of dit kan. Zo zei Disco in de wekelijkse HvanA-podcast Even Doorpraten: ‘Een HvA-student die in Finland had gestudeerd vertelde dat studiestress daar veel lager is, omdat studenten een vak zes keer kunnen maken, wanneer het hen uitkomt. Toen dacht ik: ‘‘Wie heeft eigenlijk besloten dat je hier maar één herkansing hebt?’’’

 

(Tekst loopt door onder de podcast. Vanaf minuut 21 praten Disco en Van der Horst over het aantal tentamenkansen.)

Uitval

Op het overgrote deel van de HvA-opleidingen werkt het nu als volgt: Je maakt een tentamen. Niet gehaald? Dan tien weken later een herkansing. Weer een onvoldoende? Dat betekent dat je het vak volgend jaar opnieuw moet volgen, naast de vakken die je op dat moment al moet volgen. ‘Het systeem is absoluut niet flexibel’, vindt Van Haag.

’Het systeem is absoluut niet flexibel’

De CMR denkt dat meerdere kansen de druk bij studenten van de ketel haalt. Van der Horst: ‘Soms is een student gewoon nog niet klaar om een tentamen te doen. Dan is er iets gebeurd in de familie bijvoorbeeld.’ Het bestuur wil graag minder uitval van studenten. Als je studenten meer vrijheid geeft zelf te bepalen wanneer ze een vak afsluiten, zorgt dat voor minder stress, denkt Disco.

 

Is dit idee geen nachtmerrie voor docenten die moeten nakijken en de afdelingen die zorgen voor de tentamenlogistiek? Van Haag: ‘Het is wel belangrijk dat er extra geld komt om docenten vrij te maken voor het nakijken van tentamens en te zorgen dat er ruimte is om die tentamens te maken. We hopen dus dat het bestuur niet in de weg gaat liggen.’ Van Haag en Disco stellen voor om dit te bekostigen met een bijdrage uit de zogenoemde studievoorschotmiddelen die de HvA ontvangt. Dat is de opbrengst van het leenstelsel, waarvan onderwijsinstellingen investeringen kunnen doen in het onderwijs.

 

Ben jij docent of student en wil je meedenken over de uitwerking van dit idee? Dat kan op donderdag 17 oktober tussen 17.00 en 18.30 uur in MLH07.A08. Je kunt je hier aanmelden.